🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Ланцюжок обов'язків

Chain of Responsibility Ланцюжок обов'язків Chain of Responsibility

Ланцюжок обов’язків — це поведінковий патерн, що дозволяє передавати запит ланцюжком потенційних обробників до тих пір, поки один з них не обробить його.

Позбавляє від жорсткої прив’язки відправника запиту до одержувача, дозволяючи динамічно вибудовувати ланцюг з різних обробників.

Детальніше про Ланцюжок обов'язків

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн зустрічається в C# не так вже й часто, оскільки для його застосування потрібен ланцюг об’єктів, наприклад, зв’язаний список.

Ознаки застосування патерну: Ланцюжок обов’язків можна визначити за списками обробників або перевірок, через які пропускаються запити. Особливо, якщо порядок проходження обробників є важливим.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Ланцюжок обов’язків, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.ChainOfResponsibility.Structural
{
  interface Handler
  {
    Handler setNext(Handler handler);
		
    object Handle(object request);
  }

  abstract class AbstractHandler : Handler
  {
    private Handler nextHandler;

    public Handler setNext(Handler handler)
    {
      this.nextHandler = handler;
      return handler;
    }
		
    public virtual object Handle(object request)
    {
      if (this.nextHandler != null)
      {
        return this.nextHandler.Handle(request);
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }
  }

  class MonkeyHandler : AbstractHandler
  {
    public override object Handle(object request)
    {
      if((request as string) == "Banana")
      {
        return "Monkey: I'll eat the " + request.ToString() + ".\n";
      }
      else
      {
        return base.Handle(request);
      }
    }
  }

  class SquirrelHandler : AbstractHandler
  {
    public override object Handle(object request)
    {
      if (request.ToString() == "Nut")
      {
        return "Squirrel: I'll eat the " + request.ToString() + ".\n";
      }
      else
      {
        return base.Handle(request);
      }
    }
  }

  class DogHandler : AbstractHandler
  {
    public override object Handle(object request)
    {
      if (request.ToString() == "MeatBall")
      {
        return "Dog: I'll eat the " + request.ToString() + ".\n";
      }
      else
      {
        return base.Handle(request);
      }
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode(AbstractHandler handler)
    {
      foreach(var food in new List<string> { "Nut", "Banana", "Cup of coffee" })
      {
        Console.WriteLine("Client: Who wants a " + food + "?");

        var result = handler.Handle(food);

        if (result != null)
        {
          Console.Write("  " + result);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("  " + food + " was left untouched.");
        }
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var monkey = new MonkeyHandler();
      var squirrel = new SquirrelHandler();
      var dog = new DogHandler();

      monkey.setNext(squirrel).setNext(dog);

      Console.WriteLine("Chain: Monkey > Squirerel > Dog\n");
      Client.ClientCode(monkey);
      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Subchain: Squirrel > Dog\n");
      Client.ClientCode(squirrel);
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Chain: Monkey > Squirerel > Dog

Client: Who wants a Nut?
  Squirrel: I'll eat the Nut.Client: Who wants a Banana?
  Monkey: I'll eat the Banana
Client: Who wants a Cup of coffee?
  Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
  Squirrel: I'll eat the Nut.Client: Who wants a Banana?
  Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
  Cup of coffee was left untouched.