Summer SALE
Łańcuch zobowiązań

Łańcuch zobowiązań w języku C#

Łańcuch zobowiązań to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający przekazywać żądanie wzdłuż łańcucha potencjalnych obiektów obsługujących aż zostanie obsłużone.

W łańcuchu zobowiązań wiele obiektów może obsłużyć żądanie bez konieczności sprzęgania klas wysyłających je z konkretnymi klasami odbierającymi. Łańcuch można układać dynamicznie w trakcie działania programu z dowolnych obiektów obsługujących, wyposażonych w standardowy interfejs obsługi żądań.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Łańcuch zobowiązań jest rzadkim rozwiązaniem w programach napisanych w C#, gdyż ma sens tylko w tym kodzie, w którym występują łańcuchy obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec można rozpoznać na podstawie obecności behawioralnych metod jednej grupy obiektów pośrednio wywołujących analogiczne metody w innych obiektach za pośrednictwem wspólnego interfejsu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Łańcuch zobowiązań ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.ChainOfResponsibility.Conceptual
{
  // The Handler interface declares a method for building the chain of
  // handlers. It also declares a method for executing a request.
  public interface IHandler
  {
    IHandler SetNext(IHandler handler);
		
    object Handle(object request);
  }

  // The default chaining behavior can be implemented inside a base handler
  // class.
  abstract class AbstractHandler : IHandler
  {
    private IHandler _nextHandler;

    public IHandler SetNext(IHandler handler)
    {
      this._nextHandler = handler;
      
      // Returning a handler from here will let us link handlers in a
      // convenient way like this:
      // monkey.SetNext(squirrel).SetNext(dog);
      return handler;
    }
		
    public virtual object Handle(object request)
    {
      if (this._nextHandler != null)
      {
        return this._nextHandler.Handle(request);
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }
  }

  class MonkeyHandler : AbstractHandler
  {
    public override object Handle(object request)
    {
      if ((request as string) == "Banana")
      {
        return $"Monkey: I'll eat the {request.ToString()}.\n";
      }
      else
      {
        return base.Handle(request);
      }
    }
  }

  class SquirrelHandler : AbstractHandler
  {
    public override object Handle(object request)
    {
      if (request.ToString() == "Nut")
      {
        return $"Squirrel: I'll eat the {request.ToString()}.\n";
      }
      else
      {
        return base.Handle(request);
      }
    }
  }

  class DogHandler : AbstractHandler
  {
    public override object Handle(object request)
    {
      if (request.ToString() == "MeatBall")
      {
        return $"Dog: I'll eat the {request.ToString()}.\n";
      }
      else
      {
        return base.Handle(request);
      }
    }
  }

  class Client
  {
    // The client code is usually suited to work with a single handler. In
    // most cases, it is not even aware that the handler is part of a chain.
    public static void ClientCode(AbstractHandler handler)
    {
      foreach (var food in new List<string> { "Nut", "Banana", "Cup of coffee" })
      {
        Console.WriteLine($"Client: Who wants a {food}?");

        var result = handler.Handle(food);

        if (result != null)
        {
          Console.Write($"  {result}");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"  {food} was left untouched.");
        }
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The other part of the client code constructs the actual chain.
      var monkey = new MonkeyHandler();
      var squirrel = new SquirrelHandler();
      var dog = new DogHandler();

      monkey.SetNext(squirrel).SetNext(dog);

      // The client should be able to send a request to any handler, not
      // just the first one in the chain.
      Console.WriteLine("Chain: Monkey > Squirrel > Dog\n");
      Client.ClientCode(monkey);
      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Subchain: Squirrel > Dog\n");
      Client.ClientCode(squirrel);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Chain: Monkey > Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
  Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
  Monkey: I'll eat the Banana.
Client: Who wants a Cup of coffee?
  Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
  Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
  Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
  Cup of coffee was left untouched.

Łańcuch zobowiązań w innych językach

Łańcuch zobowiązań w języku C++ Łańcuch zobowiązań w języku Go Łańcuch zobowiązań w języku Java Łańcuch zobowiązań w języku PHP Łańcuch zobowiązań w języku Python Łańcuch zobowiązań w języku Ruby Łańcuch zobowiązań w języku Rust Łańcuch zobowiązań w języku Swift Łańcuch zobowiązań w języku TypeScript