Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »
Łańcuch zobowiązań

Łańcuch zobowiązań w języku PHP

Łańcuch zobowiązań to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający przekazywać żądanie wzdłuż łańcucha potencjalnych obiektów obsługujących aż zostanie obsłużone.

W łańcuchu zobowiązań wiele obiektów może obsłużyć żądanie bez konieczności sprzęgania klas wysyłających je z konkretnymi klasami odbierającymi. Łańcuch można układać dynamicznie w trakcie działania programu z dowolnych obiektów obsługujących, wyposażonych w standardowy interfejs obsługi żądań.

Użycie wzorca w języku PHP

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Łańcuch zobowiązań nie jest zbyt powszechny w PHP ponieważ zakłada obecność łańcuchów obiektów. Jednym z najsłynniejszych przykładów użycia tego wzorca w PHP jest [Oprogramowanie pośredniczące żądań HTTP] opisane w PSR-15.

Identyfikacja: Wzorzec można rozpoznać na podstawie obecności behawioralnych metod jednej grupy obiektów pośrednio wywołujących analogiczne metody w innych obiektach za pośrednictwem wspólnego interfejsu.

Łańcuch zobowiązań w innych językach

Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku Java Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku C# Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku C++ Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku Python Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku Ruby Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku Swift Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku TypeScript Wzorce projektowe: Łańcuch zobowiązań w języku Go