Spring SALE
Ланцюжок обов'язків

Ланцюжок обов'язків на C++

Ланцюжок обов’язків — це поведінковий патерн, що дозволяє передавати запит ланцюжком потенційних обробників до тих пір, поки один з них не обробить його.

Позбавляє від жорсткої прив’язки відправника запиту до одержувача, дозволяючи динамічно вибудовувати ланцюг з різних обробників.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн зустрічається в C++ не так вже й часто, оскільки для його застосування потрібен ланцюг об’єктів, наприклад, зв’язаний список.

Ознаки застосування патерна: Ланцюжок обов’язків можна визначити за списками обробників або перевірок, через які пропускаються запити. Особливо, якщо порядок проходження обробників є важливим.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Ланцюжок обов’язків, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.cc: Приклад структури патерна

/**
 * The Handler interface declares a method for building the chain of handlers.
 * It also declares a method for executing a request.
 */
class Handler {
 public:
 virtual Handler *SetNext(Handler *handler) = 0;
 virtual std::string Handle(std::string request) = 0;
};
/**
 * The default chaining behavior can be implemented inside a base handler class.
 */
class AbstractHandler : public Handler {
 /**
  * @var Handler
  */
 private:
 Handler *next_handler_;

 public:
 AbstractHandler() : next_handler_(nullptr) {
 }
 Handler *SetNext(Handler *handler) override {
  this->next_handler_ = handler;
  // Returning a handler from here will let us link handlers in a convenient
  // way like this:
  // $monkey->setNext($squirrel)->setNext($dog);
  return handler;
 }
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (this->next_handler_) {
   return this->next_handler_->Handle(request);
  }

  return {};
 }
};
/**
 * All Concrete Handlers either handle a request or pass it to the next handler
 * in the chain.
 */
class MonkeyHandler : public AbstractHandler {
 public:
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (request == "Banana") {
   return "Monkey: I'll eat the " + request + ".\n";
  } else {
   return AbstractHandler::Handle(request);
  }
 }
};
class SquirrelHandler : public AbstractHandler {
 public:
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (request == "Nut") {
   return "Squirrel: I'll eat the " + request + ".\n";
  } else {
   return AbstractHandler::Handle(request);
  }
 }
};
class DogHandler : public AbstractHandler {
 public:
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (request == "MeatBall") {
   return "Dog: I'll eat the " + request + ".\n";
  } else {
   return AbstractHandler::Handle(request);
  }
 }
};
/**
 * The client code is usually suited to work with a single handler. In most
 * cases, it is not even aware that the handler is part of a chain.
 */
void ClientCode(Handler &handler) {
 std::vector<std::string> food = {"Nut", "Banana", "Cup of coffee"};
 for (const std::string &f : food) {
  std::cout << "Client: Who wants a " << f << "?\n";
  const std::string result = handler.Handle(f);
  if (!result.empty()) {
   std::cout << " " << result;
  } else {
   std::cout << " " << f << " was left untouched.\n";
  }
 }
}
/**
 * The other part of the client code constructs the actual chain.
 */
int main() {
 MonkeyHandler *monkey = new MonkeyHandler;
 SquirrelHandler *squirrel = new SquirrelHandler;
 DogHandler *dog = new DogHandler;
 monkey->SetNext(squirrel)->SetNext(dog);

 /**
  * The client should be able to send a request to any handler, not just the
  * first one in the chain.
  */
 std::cout << "Chain: Monkey > Squirrel > Dog\n\n";
 ClientCode(*monkey);
 std::cout << "\n";
 std::cout << "Subchain: Squirrel > Dog\n\n";
 ClientCode(*squirrel);

 delete monkey;
 delete squirrel;
 delete dog;

 return 0;
}

Output.txt: Результат виконання

Chain: Monkey > Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Monkey: I'll eat the Banana.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Ланцюжок обов'язків іншими мовами програмування

Ланцюжок обов'язків на C# Ланцюжок обов'язків на Go Ланцюжок обов'язків на Java Ланцюжок обов'язків на PHP Ланцюжок обов'язків на Python Ланцюжок обов'язків на Ruby Ланцюжок обов'язків на Rust Ланцюжок обов'язків на Swift Ланцюжок обов'язків на TypeScript