Весняний РОЗПРОДАЖ
Замісник

Замісник на Rust

Замісник — це об’єкт, який виступає прошарком між клієнтом та реальним сервісним об’єктом. Замісник отримує виклики від клієнта, виконує свою функцію (контроль доступу, кешування, зміна запиту та інше), а потім передає виклик сервісному об’єктові.

Замісник має той самий інтерфейс, що і реальний об’єкт, тому для клієнта немає різниці — працювати з реальним об’єктом безпосередньо, чи за допомогою замісника.

Conceptual Example: Nginx Proxy

A web server such as Nginx can act as a proxy for your application server:

 • It provides controlled access to your application server.
 • It can do rate limiting.
 • It can do request caching.

server.rs

mod application;
mod nginx;

pub use nginx::NginxServer;

pub trait Server {
  fn handle_request(&mut self, url: &str, method: &str) -> (u16, String);
}

server/application.rs

use super::Server;

pub struct Application;

impl Server for Application {
  fn handle_request(&mut self, url: &str, method: &str) -> (u16, String) {
    if url == "/app/status" && method == "GET" {
      return (200, "Ok".into());
    }

    if url == "/create/user" && method == "POST" {
      return (201, "User Created".into());
    }

    (404, "Not Ok".into())
  }
}

server/nginx.rs

use std::collections::HashMap;

use super::{application::Application, Server};

/// NGINX server is a proxy to an application server.
pub struct NginxServer {
  application: Application,
  max_allowed_requests: u32,
  rate_limiter: HashMap<String, u32>,
}

impl NginxServer {
  pub fn new() -> Self {
    Self {
      application: Application,
      max_allowed_requests: 2,
      rate_limiter: HashMap::default(),
    }
  }

  pub fn check_rate_limiting(&mut self, url: &str) -> bool {
    let rate = self.rate_limiter.entry(url.to_string()).or_insert(1);

    if *rate > self.max_allowed_requests {
      return false;
    }

    *rate += 1;
    true
  }
}

impl Server for NginxServer {
  fn handle_request(&mut self, url: &str, method: &str) -> (u16, String) {
    if !self.check_rate_limiting(url) {
      return (403, "Not Allowed".into());
    }

    self.application.handle_request(url, method)
  }
}

main.rs

mod server;

use crate::server::{NginxServer, Server};

fn main() {
  let app_status = &"/app/status".to_string();
  let create_user = &"/create/user".to_string();

  let mut nginx = NginxServer::new();

  let (code, body) = nginx.handle_request(app_status, "GET");
  println!("Url: {}\nHttpCode: {}\nBody: {}\n", app_status, code, body);

  let (code, body) = nginx.handle_request(app_status, "GET");
  println!("Url: {}\nHttpCode: {}\nBody: {}\n", app_status, code, body);

  let (code, body) = nginx.handle_request(app_status, "GET");
  println!("Url: {}\nHttpCode: {}\nBody: {}\n", app_status, code, body);

  let (code, body) = nginx.handle_request(create_user, "POST");
  println!("Url: {}\nHttpCode: {}\nBody: {}\n", create_user, code, body);

  let (code, body) = nginx.handle_request(create_user, "GET");
  println!("Url: {}\nHttpCode: {}\nBody: {}\n", create_user, code, body);
}

Output

Url: /app/status
HttpCode: 200
Body: Ok

Url: /app/status
HttpCode: 200
Body: Ok

Url: /app/status
HttpCode: 403
Body: Not Allowed

Url: /create/user
HttpCode: 201
Body: User Created

Url: /create/user
HttpCode: 404
Body: Not Ok

Замісник іншими мовами програмування

Замісник на C# Замісник на C++ Замісник на Go Замісник на Java Замісник на PHP Замісник на Python Замісник на Ruby Замісник на Swift Замісник на TypeScript