Summer SALE
Pyłek

Pyłek w języku TypeScript

Pyłek to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający obsługę wielkich ilości obiektów przy jednoczesnej oszczędności pamięci.

Wzorzec Pyłek umożliwia zmniejszenie wymogów w zakresie pamięci RAM poprzez współdzielenie części opisu stanu przez wiele obiektów. Innymi słowy Pyłek przechowuje w pamięci podręcznej te dane, które są wspólne dla wielu różnych obiektów.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Pyłek ma jedno zastosowanie: minimalizacja zużycia pamięci. Możesz póki co zignorować ten wzorzec, jeśli twój program nie cierpi na niedostatek pamięci.

Identyfikacja: Pyłek można poznać po obecności metody kreacyjnej zwracającej obiekty z pamięci podręcznej zamiast nowo utworzonych.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pyłek ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Flyweight stores a common portion of the state (also called intrinsic
 * state) that belongs to multiple real business entities. The Flyweight accepts
 * the rest of the state (extrinsic state, unique for each entity) via its
 * method parameters.
 */
class Flyweight {
  private sharedState: any;

  constructor(sharedState: any) {
    this.sharedState = sharedState;
  }

  public operation(uniqueState): void {
    const s = JSON.stringify(this.sharedState);
    const u = JSON.stringify(uniqueState);
    console.log(`Flyweight: Displaying shared (${s}) and unique (${u}) state.`);
  }
}

/**
 * The Flyweight Factory creates and manages the Flyweight objects. It ensures
 * that flyweights are shared correctly. When the client requests a flyweight,
 * the factory either returns an existing instance or creates a new one, if it
 * doesn't exist yet.
 */
class FlyweightFactory {
  private flyweights: {[key: string]: Flyweight} = <any>{};

  constructor(initialFlyweights: string[][]) {
    for (const state of initialFlyweights) {
      this.flyweights[this.getKey(state)] = new Flyweight(state);
    }
  }

  /**
   * Returns a Flyweight's string hash for a given state.
   */
  private getKey(state: string[]): string {
    return state.join('_');
  }

  /**
   * Returns an existing Flyweight with a given state or creates a new one.
   */
  public getFlyweight(sharedState: string[]): Flyweight {
    const key = this.getKey(sharedState);

    if (!(key in this.flyweights)) {
      console.log('FlyweightFactory: Can\'t find a flyweight, creating new one.');
      this.flyweights[key] = new Flyweight(sharedState);
    } else {
      console.log('FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.');
    }

    return this.flyweights[key];
  }

  public listFlyweights(): void {
    const count = Object.keys(this.flyweights).length;
    console.log(`\nFlyweightFactory: I have ${count} flyweights:`);
    for (const key in this.flyweights) {
      console.log(key);
    }
  }
}

/**
 * The client code usually creates a bunch of pre-populated flyweights in the
 * initialization stage of the application.
 */
const factory = new FlyweightFactory([
  ['Chevrolet', 'Camaro2018', 'pink'],
  ['Mercedes Benz', 'C300', 'black'],
  ['Mercedes Benz', 'C500', 'red'],
  ['BMW', 'M5', 'red'],
  ['BMW', 'X6', 'white'],
  // ...
]);
factory.listFlyweights();

// ...

function addCarToPoliceDatabase(
  ff: FlyweightFactory, plates: string, owner: string,
  brand: string, model: string, color: string,
) {
  console.log('\nClient: Adding a car to database.');
  const flyweight = ff.getFlyweight([brand, model, color]);

  // The client code either stores or calculates extrinsic state and passes it
  // to the flyweight's methods.
  flyweight.operation([plates, owner]);
}

addCarToPoliceDatabase(factory, 'CL234IR', 'James Doe', 'BMW', 'M5', 'red');

addCarToPoliceDatabase(factory, 'CL234IR', 'James Doe', 'BMW', 'X1', 'red');

factory.listFlyweights();

Output.txt: Wynik działania

FlyweightFactory: I have 5 flyweights:
Chevrolet_Camaro2018_pink
Mercedes Benz_C300_black
Mercedes Benz_C500_red
BMW_M5_red
BMW_X6_white

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.
Flyweight: Displaying shared (["BMW","M5","red"]) and unique (["CL234IR","James Doe"]) state.

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one.
Flyweight: Displaying shared (["BMW","X1","red"]) and unique (["CL234IR","James Doe"]) state.

FlyweightFactory: I have 6 flyweights:
Chevrolet_Camaro2018_pink
Mercedes Benz_C300_black
Mercedes Benz_C500_red
BMW_M5_red
BMW_X6_white
BMW_X1_red

Pyłek w innych językach

Pyłek w języku C# Pyłek w języku C++ Pyłek w języku Go Pyłek w języku Java Pyłek w języku PHP Pyłek w języku Python Pyłek w języku Ruby Pyłek w języku Rust Pyłek w języku Swift