Wiosenna WYPRZEDAŻ
Pełnomocnik

Pełnomocnik w języku TypeScript

Pełnomocnik to strukturalny wzorzec projektowy według którego obiekt-usługodawca używany przez klienta jest zastępowany przez obiekt zastępczy, zwany pełnomocnikiem. Pełnomocnik przechwytuje żądania od klienta, wykonuje jakąś pracę (kontrola dostępu, zarządzanie pamięcią podręczną, itp.) a następnie przekazuje żądanie usługodawcy.

Obiekt będący pełnomocnikiem ma ten sam interfejs co usługodawca, co czyni go wymienialnym z obiektem usługodawcy dotychczas przekazywanym klientowi.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Pełnomocnik nie jest częstym gościem w aplikacjach napisanych w TypeScript, ale w niektórych wyjątkowych sytuacjach bardzo się przydaje. Jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trzeba dodać jakąś funkcjonalność obiektowi istniejącej klasy bez zmiany kodu klienta.

Identyfikacja: Pełnomocnicy delegują całą faktyczną pracę innemu obiektowi. Każda metoda pełnomocnika powinna odnosić się do obiektu-usługodawcy, chyba, że pełnomocnik jest klasą pochodną usługi.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pełnomocnik ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Subject interface declares common operations for both RealSubject and the
 * Proxy. As long as the client works with RealSubject using this interface,
 * you'll be able to pass it a proxy instead of a real subject.
 */
interface Subject {
  request(): void;
}

/**
 * The RealSubject contains some core business logic. Usually, RealSubjects are
 * capable of doing some useful work which may also be very slow or sensitive -
 * e.g. correcting input data. A Proxy can solve these issues without any
 * changes to the RealSubject's code.
 */
class RealSubject implements Subject {
  public request(): void {
    console.log('RealSubject: Handling request.');
  }
}

/**
 * The Proxy has an interface identical to the RealSubject.
 */
class Proxy implements Subject {
  private realSubject: RealSubject;

  /**
   * The Proxy maintains a reference to an object of the RealSubject class. It
   * can be either lazy-loaded or passed to the Proxy by the client.
   */
  constructor(realSubject: RealSubject) {
    this.realSubject = realSubject;
  }

  /**
   * The most common applications of the Proxy pattern are lazy loading,
   * caching, controlling the access, logging, etc. A Proxy can perform one of
   * these things and then, depending on the result, pass the execution to the
   * same method in a linked RealSubject object.
   */
  public request(): void {
    if (this.checkAccess()) {
      this.realSubject.request();
      this.logAccess();
    }
  }

  private checkAccess(): boolean {
    // Some real checks should go here.
    console.log('Proxy: Checking access prior to firing a real request.');

    return true;
  }

  private logAccess(): void {
    console.log('Proxy: Logging the time of request.');
  }
}

/**
 * The client code is supposed to work with all objects (both subjects and
 * proxies) via the Subject interface in order to support both real subjects and
 * proxies. In real life, however, clients mostly work with their real subjects
 * directly. In this case, to implement the pattern more easily, you can extend
 * your proxy from the real subject's class.
 */
function clientCode(subject: Subject) {
  // ...

  subject.request();

  // ...
}

console.log('Client: Executing the client code with a real subject:');
const realSubject = new RealSubject();
clientCode(realSubject);

console.log('');

console.log('Client: Executing the same client code with a proxy:');
const proxy = new Proxy(realSubject);
clientCode(proxy);

Output.txt: Wynik działania

Client: Executing the client code with a real subject:
RealSubject: Handling request.

Client: Executing the same client code with a proxy:
Proxy: Checking access prior to firing a real request.
RealSubject: Handling request.
Proxy: Logging the time of request.

Pełnomocnik w innych językach

Pełnomocnik w języku C# Pełnomocnik w języku C++ Pełnomocnik w języku Go Pełnomocnik w języku Java Pełnomocnik w języku PHP Pełnomocnik w języku Python Pełnomocnik w języku Ruby Pełnomocnik w języku Rust Pełnomocnik w języku Swift