Spring SALE
Pyłek

Pyłek w języku Ruby

Pyłek to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający obsługę wielkich ilości obiektów przy jednoczesnej oszczędności pamięci.

Wzorzec Pyłek umożliwia zmniejszenie wymogów w zakresie pamięci RAM poprzez współdzielenie części opisu stanu przez wiele obiektów. Innymi słowy Pyłek przechowuje w pamięci podręcznej te dane, które są wspólne dla wielu różnych obiektów.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Pyłek ma jedno zastosowanie: minimalizacja zużycia pamięci. Możesz póki co zignorować ten wzorzec, jeśli twój program nie cierpi na niedostatek pamięci.

Identyfikacja: Pyłek można poznać po obecności metody kreacyjnej zwracającej obiekty z pamięci podręcznej zamiast nowo utworzonych.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pyłek ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

require 'json'

# The Flyweight stores a common portion of the state (also called intrinsic
# state) that belongs to multiple real business entities. The Flyweight accepts
# the rest of the state (extrinsic state, unique for each entity) via its method
# parameters.
class Flyweight
 # @param [String] shared_state
 def initialize(shared_state)
  @shared_state = shared_state
 end

 # @param [String] unique_state
 def operation(unique_state)
  s = @shared_state.to_json
  u = unique_state.to_json
  print "Flyweight: Displaying shared (#{s}) and unique (#{u}) state."
 end
end

# The Flyweight Factory creates and manages the Flyweight objects. It ensures
# that flyweights are shared correctly. When the client requests a flyweight,
# the factory either returns an existing instance or creates a new one, if it
# doesn't exist yet.
class FlyweightFactory
 # @param [Hash] initial_flyweights
 def initialize(initial_flyweights)
  @flyweights = {}
  initial_flyweights.each do |state|
   @flyweights[get_key(state)] = Flyweight.new(state)
  end
 end

 # Returns a Flyweight's string hash for a given state.
 def get_key(state)
  state.sort.join('_')
 end

 # Returns an existing Flyweight with a given state or creates a new one.
 def get_flyweight(shared_state)
  key = get_key(shared_state)

  if !@flyweights.key?(key)
   puts "FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one."
   @flyweights[key] = Flyweight.new(shared_state)
  else
   puts 'FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.'
  end

  @flyweights[key]
 end

 def list_flyweights
  puts "FlyweightFactory: I have #{@flyweights.size} flyweights:"
  print @flyweights.keys.join("\n")
 end
end

# @param [FlyweightFactory] factory
# @param [String] plates
# @param [String] owner
# @param [String] brand
# @param [String] model
# @param [String] color
def add_car_to_police_database(factory, plates, owner, brand, model, color)
 puts "\n\nClient: Adding a car to database."
 flyweight = factory.get_flyweight([brand, model, color])
 # The client code either stores or calculates extrinsic state and passes it to
 # the flyweight's methods.
 flyweight.operation([plates, owner])
end

# The client code usually creates a bunch of pre-populated flyweights in the
# initialization stage of the application.

factory = FlyweightFactory.new([
                 %w[Chevrolet Camaro2018 pink],
                 ['Mercedes Benz', 'C300', 'black'],
                 ['Mercedes Benz', 'C500', 'red'],
                 %w[BMW M5 red],
                 %w[BMW X6 white]
                ])

factory.list_flyweights

add_car_to_police_database(factory, 'CL234IR', 'James Doe', 'BMW', 'M5', 'red')

add_car_to_police_database(factory, 'CL234IR', 'James Doe', 'BMW', 'X1', 'red')

puts "\n\n"

factory.list_flyweights

output.txt: Wynik działania

FlyweightFactory: I have 5 flyweights:
Camaro2018_Chevrolet_pink
C300_Mercedes Benz_black
C500_Mercedes Benz_red
BMW_M5_red
BMW_X6_white

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.
Flyweight: Displaying shared (["BMW","M5","red"]) and unique (["CL234IR","James Doe"]) state.

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one.
Flyweight: Displaying shared (["BMW","X1","red"]) and unique (["CL234IR","James Doe"]) state.

FlyweightFactory: I have 6 flyweights:
Camaro2018_Chevrolet_pink
C300_Mercedes Benz_black
C500_Mercedes Benz_red
BMW_M5_red
BMW_X6_white
BMW_X1_red

Pyłek w innych językach

Pyłek w języku C# Pyłek w języku C++ Pyłek w języku Go Pyłek w języku Java Pyłek w języku PHP Pyłek w języku Python Pyłek w języku Rust Pyłek w języku Swift Pyłek w języku TypeScript