Summer SALE
Iterator

Iterator w języku Java

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie Java. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Oto kilka przykładów użycia wzorca w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Przechodzenie po kolejnych profilach użytkowników platformy społecznościowej

W poniższym przykładzie wzorzec Iterator wykorzystano do przechodzenia po kolejnych profilach użytkowników zdalnej platformy społecznościowej bez ujawniania szczegółów komunikacji kodowi klienta.

iterators

iterators/ProfileIterator.java: Definiuje interfejs profilu użytkownika

package refactoring_guru.iterator.example.iterators;

import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;

public interface ProfileIterator {
  boolean hasNext();

  Profile getNext();

  void reset();
}

iterators/FacebookIterator.java: Implementuje przeglądanie profili Facebook

package refactoring_guru.iterator.example.iterators;

import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;
import refactoring_guru.iterator.example.social_networks.Facebook;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FacebookIterator implements ProfileIterator {
  private Facebook facebook;
  private String type;
  private String email;
  private int currentPosition = 0;
  private List<String> emails = new ArrayList<>();
  private List<Profile> profiles = new ArrayList<>();

  public FacebookIterator(Facebook facebook, String type, String email) {
    this.facebook = facebook;
    this.type = type;
    this.email = email;
  }

  private void lazyLoad() {
    if (emails.size() == 0) {
      List<String> profiles = facebook.requestProfileFriendsFromFacebook(this.email, this.type);
      for (String profile : profiles) {
        this.emails.add(profile);
        this.profiles.add(null);
      }
    }
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    lazyLoad();
    return currentPosition < emails.size();
  }

  @Override
  public Profile getNext() {
    if (!hasNext()) {
      return null;
    }

    String friendEmail = emails.get(currentPosition);
    Profile friendProfile = profiles.get(currentPosition);
    if (friendProfile == null) {
      friendProfile = facebook.requestProfileFromFacebook(friendEmail);
      profiles.set(currentPosition, friendProfile);
    }
    currentPosition++;
    return friendProfile;
  }

  @Override
  public void reset() {
    currentPosition = 0;
  }
}

iterators/LinkedInIterator.java: Implementuje przeglądanie profili LinkedIn

package refactoring_guru.iterator.example.iterators;

import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;
import refactoring_guru.iterator.example.social_networks.LinkedIn;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LinkedInIterator implements ProfileIterator {
  private LinkedIn linkedIn;
  private String type;
  private String email;
  private int currentPosition = 0;
  private List<String> emails = new ArrayList<>();
  private List<Profile> contacts = new ArrayList<>();

  public LinkedInIterator(LinkedIn linkedIn, String type, String email) {
    this.linkedIn = linkedIn;
    this.type = type;
    this.email = email;
  }

  private void lazyLoad() {
    if (emails.size() == 0) {
      List<String> profiles = linkedIn.requestRelatedContactsFromLinkedInAPI(this.email, this.type);
      for (String profile : profiles) {
        this.emails.add(profile);
        this.contacts.add(null);
      }
    }
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    lazyLoad();
    return currentPosition < emails.size();
  }

  @Override
  public Profile getNext() {
    if (!hasNext()) {
      return null;
    }

    String friendEmail = emails.get(currentPosition);
    Profile friendContact = contacts.get(currentPosition);
    if (friendContact == null) {
      friendContact = linkedIn.requestContactInfoFromLinkedInAPI(friendEmail);
      contacts.set(currentPosition, friendContact);
    }
    currentPosition++;
    return friendContact;
  }

  @Override
  public void reset() {
    currentPosition = 0;
  }
}

social_networks

social_networks/SocialNetwork.java: Definiuje wspólny interfejs platform społecznościowych

package refactoring_guru.iterator.example.social_networks;

import refactoring_guru.iterator.example.iterators.ProfileIterator;

public interface SocialNetwork {
  ProfileIterator createFriendsIterator(String profileEmail);

  ProfileIterator createCoworkersIterator(String profileEmail);
}

social_networks/Facebook.java: Facebook

package refactoring_guru.iterator.example.social_networks;

import refactoring_guru.iterator.example.iterators.FacebookIterator;
import refactoring_guru.iterator.example.iterators.ProfileIterator;
import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Facebook implements SocialNetwork {
  private List<Profile> profiles;

  public Facebook(List<Profile> cache) {
    if (cache != null) {
      this.profiles = cache;
    } else {
      this.profiles = new ArrayList<>();
    }
  }

  public Profile requestProfileFromFacebook(String profileEmail) {
    // Here would be a POST request to one of the Facebook API endpoints.
    // Instead, we emulates long network connection, which you would expect
    // in the real life...
    simulateNetworkLatency();
    System.out.println("Facebook: Loading profile '" + profileEmail + "' over the network...");

    // ...and return test data.
    return findProfile(profileEmail);
  }

  public List<String> requestProfileFriendsFromFacebook(String profileEmail, String contactType) {
    // Here would be a POST request to one of the Facebook API endpoints.
    // Instead, we emulates long network connection, which you would expect
    // in the real life...
    simulateNetworkLatency();
    System.out.println("Facebook: Loading '" + contactType + "' list of '" + profileEmail + "' over the network...");

    // ...and return test data.
    Profile profile = findProfile(profileEmail);
    if (profile != null) {
      return profile.getContacts(contactType);
    }
    return null;
  }

  private Profile findProfile(String profileEmail) {
    for (Profile profile : profiles) {
      if (profile.getEmail().equals(profileEmail)) {
        return profile;
      }
    }
    return null;
  }

  private void simulateNetworkLatency() {
    try {
      Thread.sleep(2500);
    } catch (InterruptedException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  @Override
  public ProfileIterator createFriendsIterator(String profileEmail) {
    return new FacebookIterator(this, "friends", profileEmail);
  }

  @Override
  public ProfileIterator createCoworkersIterator(String profileEmail) {
    return new FacebookIterator(this, "coworkers", profileEmail);
  }

}

social_networks/LinkedIn.java: LinkedIn

package refactoring_guru.iterator.example.social_networks;

import refactoring_guru.iterator.example.iterators.LinkedInIterator;
import refactoring_guru.iterator.example.iterators.ProfileIterator;
import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LinkedIn implements SocialNetwork {
  private List<Profile> contacts;

  public LinkedIn(List<Profile> cache) {
    if (cache != null) {
      this.contacts = cache;
    } else {
      this.contacts = new ArrayList<>();
    }
  }

  public Profile requestContactInfoFromLinkedInAPI(String profileEmail) {
    // Here would be a POST request to one of the LinkedIn API endpoints.
    // Instead, we emulates long network connection, which you would expect
    // in the real life...
    simulateNetworkLatency();
    System.out.println("LinkedIn: Loading profile '" + profileEmail + "' over the network...");

    // ...and return test data.
    return findContact(profileEmail);
  }

  public List<String> requestRelatedContactsFromLinkedInAPI(String profileEmail, String contactType) {
    // Here would be a POST request to one of the LinkedIn API endpoints.
    // Instead, we emulates long network connection, which you would expect
    // in the real life.
    simulateNetworkLatency();
    System.out.println("LinkedIn: Loading '" + contactType + "' list of '" + profileEmail + "' over the network...");

    // ...and return test data.
    Profile profile = findContact(profileEmail);
    if (profile != null) {
      return profile.getContacts(contactType);
    }
    return null;
  }

  private Profile findContact(String profileEmail) {
    for (Profile profile : contacts) {
      if (profile.getEmail().equals(profileEmail)) {
        return profile;
      }
    }
    return null;
  }

  private void simulateNetworkLatency() {
    try {
      Thread.sleep(2500);
    } catch (InterruptedException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  @Override
  public ProfileIterator createFriendsIterator(String profileEmail) {
    return new LinkedInIterator(this, "friends", profileEmail);
  }

  @Override
  public ProfileIterator createCoworkersIterator(String profileEmail) {
    return new LinkedInIterator(this, "coworkers", profileEmail);
  }
}

profile

profile/Profile.java: Profile użytkowników

package refactoring_guru.iterator.example.profile;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class Profile {
  private String name;
  private String email;
  private Map<String, List<String>> contacts = new HashMap<>();

  public Profile(String email, String name, String... contacts) {
    this.email = email;
    this.name = name;

    // Parse contact list from a set of "friend:email@gmail.com" pairs.
    for (String contact : contacts) {
      String[] parts = contact.split(":");
      String contactType = "friend", contactEmail;
      if (parts.length == 1) {
        contactEmail = parts[0];
      }
      else {
        contactType = parts[0];
        contactEmail = parts[1];
      }
      if (!this.contacts.containsKey(contactType)) {
        this.contacts.put(contactType, new ArrayList<>());
      }
      this.contacts.get(contactType).add(contactEmail);
    }
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public List<String> getContacts(String contactType) {
    if (!this.contacts.containsKey(contactType)) {
      this.contacts.put(contactType, new ArrayList<>());
    }
    return contacts.get(contactType);
  }
}

spammer

spammer/SocialSpammer.java: Aplikacja wysyłająca wiadomości

package refactoring_guru.iterator.example.spammer;

import refactoring_guru.iterator.example.iterators.ProfileIterator;
import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;
import refactoring_guru.iterator.example.social_networks.SocialNetwork;

public class SocialSpammer {
  public SocialNetwork network;
  public ProfileIterator iterator;

  public SocialSpammer(SocialNetwork network) {
    this.network = network;
  }

  public void sendSpamToFriends(String profileEmail, String message) {
    System.out.println("\nIterating over friends...\n");
    iterator = network.createFriendsIterator(profileEmail);
    while (iterator.hasNext()) {
      Profile profile = iterator.getNext();
      sendMessage(profile.getEmail(), message);
    }
  }

  public void sendSpamToCoworkers(String profileEmail, String message) {
    System.out.println("\nIterating over coworkers...\n");
    iterator = network.createCoworkersIterator(profileEmail);
    while (iterator.hasNext()) {
      Profile profile = iterator.getNext();
      sendMessage(profile.getEmail(), message);
    }
  }

  public void sendMessage(String email, String message) {
    System.out.println("Sent message to: '" + email + "'. Message body: '" + message + "'");
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.iterator.example;

import refactoring_guru.iterator.example.profile.Profile;
import refactoring_guru.iterator.example.social_networks.Facebook;
import refactoring_guru.iterator.example.social_networks.LinkedIn;
import refactoring_guru.iterator.example.social_networks.SocialNetwork;
import refactoring_guru.iterator.example.spammer.SocialSpammer;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Please specify social network to target spam tool (default:Facebook):");
    System.out.println("1. Facebook");
    System.out.println("2. LinkedIn");
    String choice = scanner.nextLine();

    SocialNetwork network;
    if (choice.equals("2")) {
      network = new LinkedIn(createTestProfiles());
    }
    else {
      network = new Facebook(createTestProfiles());
    }

    SocialSpammer spammer = new SocialSpammer(network);
    spammer.sendSpamToFriends("anna.smith@bing.com",
        "Hey! This is Anna's friend Josh. Can you do me a favor and like this post [link]?");
    spammer.sendSpamToCoworkers("anna.smith@bing.com",
        "Hey! This is Anna's boss Jason. Anna told me you would be interested in [link].");
  }

  public static List<Profile> createTestProfiles() {
    List<Profile> data = new ArrayList<Profile>();
    data.add(new Profile("anna.smith@bing.com", "Anna Smith", "friends:mad_max@ya.com", "friends:catwoman@yahoo.com", "coworkers:sam@amazon.com"));
    data.add(new Profile("mad_max@ya.com", "Maximilian", "friends:anna.smith@bing.com", "coworkers:sam@amazon.com"));
    data.add(new Profile("bill@microsoft.eu", "Billie", "coworkers:avanger@ukr.net"));
    data.add(new Profile("avanger@ukr.net", "John Day", "coworkers:bill@microsoft.eu"));
    data.add(new Profile("sam@amazon.com", "Sam Kitting", "coworkers:anna.smith@bing.com", "coworkers:mad_max@ya.com", "friends:catwoman@yahoo.com"));
    data.add(new Profile("catwoman@yahoo.com", "Liza", "friends:anna.smith@bing.com", "friends:sam@amazon.com"));
    return data;
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

Please specify social network to target spam tool (default:Facebook):
1. Facebook
2. LinkedIn
> 1

Iterating over friends...

Facebook: Loading 'friends' list of 'anna.smith@bing.com' over the network...
Facebook: Loading profile 'mad_max@ya.com' over the network...
Sent message to: 'mad_max@ya.com'. Message body: 'Hey! This is Anna's friend Josh. Can you do me a favor and like this post [link]?'
Facebook: Loading profile 'catwoman@yahoo.com' over the network...
Sent message to: 'catwoman@yahoo.com'. Message body: 'Hey! This is Anna's friend Josh. Can you do me a favor and like this post [link]?'

Iterating over coworkers...

Facebook: Loading 'coworkers' list of 'anna.smith@bing.com' over the network...
Facebook: Loading profile 'sam@amazon.com' over the network...
Sent message to: 'sam@amazon.com'. Message body: 'Hey! This is Anna's boss Jason. Anna told me you would be interested in [link].'

Iterator w innych językach

Iterator w języku C# Iterator w języku C++ Iterator w języku Go Iterator w języku PHP Iterator w języku Python Iterator w języku Ruby Iterator w języku Rust Iterator w języku Swift Iterator w języku TypeScript