Summer SALE
Iterator

Iterator w języku C++

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie C++. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Iterator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * Iterator Design Pattern
 *
 * Intent: Lets you traverse elements of a collection without exposing its
 * underlying representation (list, stack, tree, etc.).
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

/**
 * C++ has its own implementation of iterator that works with a different
 * generics containers defined by the standard library.
 */

template <typename T, typename U>
class Iterator {
 public:
 typedef typename std::vector<T>::iterator iter_type;
 Iterator(U *p_data, bool reverse = false) : m_p_data_(p_data) {
  m_it_ = m_p_data_->m_data_.begin();
 }

 void First() {
  m_it_ = m_p_data_->m_data_.begin();
 }

 void Next() {
  m_it_++;
 }

 bool IsDone() {
  return (m_it_ == m_p_data_->m_data_.end());
 }

 iter_type Current() {
  return m_it_;
 }

 private:
 U *m_p_data_;
 iter_type m_it_;
};

/**
 * Generic Collections/Containers provides one or several methods for retrieving
 * fresh iterator instances, compatible with the collection class.
 */

template <class T>
class Container {
 friend class Iterator<T, Container>;

 public:
 void Add(T a) {
  m_data_.push_back(a);
 }

 Iterator<T, Container> *CreateIterator() {
  return new Iterator<T, Container>(this);
 }

 private:
 std::vector<T> m_data_;
};

class Data {
 public:
 Data(int a = 0) : m_data_(a) {}

 void set_data(int a) {
  m_data_ = a;
 }

 int data() {
  return m_data_;
 }

 private:
 int m_data_;
};

/**
 * The client code may or may not know about the Concrete Iterator or Collection
 * classes, for this implementation the container is generic so you can used
 * with an int or with a custom class.
 */
void ClientCode() {
 std::cout << "________________Iterator with int______________________________________" << std::endl;
 Container<int> cont;

 for (int i = 0; i < 10; i++) {
  cont.Add(i);
 }

 Iterator<int, Container<int>> *it = cont.CreateIterator();
 for (it->First(); !it->IsDone(); it->Next()) {
  std::cout << *it->Current() << std::endl;
 }

 Container<Data> cont2;
 Data a(100), b(1000), c(10000);
 cont2.Add(a);
 cont2.Add(b);
 cont2.Add(c);

 std::cout << "________________Iterator with custom Class______________________________" << std::endl;
 Iterator<Data, Container<Data>> *it2 = cont2.CreateIterator();
 for (it2->First(); !it2->IsDone(); it2->Next()) {
  std::cout << it2->Current()->data() << std::endl;
 }
 delete it;
 delete it2;
}

int main() {
 ClientCode();
 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

________________Iterator with int______________________________________
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
________________Iterator with custom Class______________________________
100
1000
10000

Iterator w innych językach

Iterator w języku C# Iterator w języku Go Iterator w języku Java Iterator w języku PHP Iterator w języku Python Iterator w języku Ruby Iterator w języku Rust Iterator w języku Swift Iterator w języku TypeScript