Spring SALE
Mediator

Mediator w języku C++

Mediator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zredukować sprzężenie pomiędzy komponentami programu poprzez zmuszenie ich do komunikacji za pośrednictwem obiektu zwanego mediatorem.

Mediator ułatwia modyfikację, rozszerzanie i ponowne wykorzystanie komponentów gdyż z jego pomocą nie są one zależne od wielu innych klas.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Najpopularniejsze zastosowanie wzorca Mediator w kodzie C++ to umożliwienie komunikacji pomiędzy komponentami graficznego interfejsu użytkownika. Synonimem nazwy Mediator jest Kontroler — znany z wzorca MVC (ang. Model View Controller — Model Widok Kontroler).

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Mediator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

#include <iostream>
#include <string>
/**
 * The Mediator interface declares a method used by components to notify the
 * mediator about various events. The Mediator may react to these events and
 * pass the execution to other components.
 */
class BaseComponent;
class Mediator {
 public:
 virtual void Notify(BaseComponent *sender, std::string event) const = 0;
};

/**
 * The Base Component provides the basic functionality of storing a mediator's
 * instance inside component objects.
 */
class BaseComponent {
 protected:
 Mediator *mediator_;

 public:
 BaseComponent(Mediator *mediator = nullptr) : mediator_(mediator) {
 }
 void set_mediator(Mediator *mediator) {
  this->mediator_ = mediator;
 }
};

/**
 * Concrete Components implement various functionality. They don't depend on
 * other components. They also don't depend on any concrete mediator classes.
 */
class Component1 : public BaseComponent {
 public:
 void DoA() {
  std::cout << "Component 1 does A.\n";
  this->mediator_->Notify(this, "A");
 }
 void DoB() {
  std::cout << "Component 1 does B.\n";
  this->mediator_->Notify(this, "B");
 }
};

class Component2 : public BaseComponent {
 public:
 void DoC() {
  std::cout << "Component 2 does C.\n";
  this->mediator_->Notify(this, "C");
 }
 void DoD() {
  std::cout << "Component 2 does D.\n";
  this->mediator_->Notify(this, "D");
 }
};

/**
 * Concrete Mediators implement cooperative behavior by coordinating several
 * components.
 */
class ConcreteMediator : public Mediator {
 private:
 Component1 *component1_;
 Component2 *component2_;

 public:
 ConcreteMediator(Component1 *c1, Component2 *c2) : component1_(c1), component2_(c2) {
  this->component1_->set_mediator(this);
  this->component2_->set_mediator(this);
 }
 void Notify(BaseComponent *sender, std::string event) const override {
  if (event == "A") {
   std::cout << "Mediator reacts on A and triggers following operations:\n";
   this->component2_->DoC();
  }
  if (event == "D") {
   std::cout << "Mediator reacts on D and triggers following operations:\n";
   this->component1_->DoB();
   this->component2_->DoC();
  }
 }
};

/**
 * The client code.
 */

void ClientCode() {
 Component1 *c1 = new Component1;
 Component2 *c2 = new Component2;
 ConcreteMediator *mediator = new ConcreteMediator(c1, c2);
 std::cout << "Client triggers operation A.\n";
 c1->DoA();
 std::cout << "\n";
 std::cout << "Client triggers operation D.\n";
 c2->DoD();

 delete c1;
 delete c2;
 delete mediator;
}

int main() {
 ClientCode();
 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.

Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.

Mediator w innych językach

Mediator w języku C# Mediator w języku Go Mediator w języku Java Mediator w języku PHP Mediator w języku Python Mediator w języku Ruby Mediator w języku Rust Mediator w języku Swift Mediator w języku TypeScript