Wiosenna WYPRZEDAŻ
Mediator

Mediator w języku TypeScript

Mediator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zredukować sprzężenie pomiędzy komponentami programu poprzez zmuszenie ich do komunikacji za pośrednictwem obiektu zwanego mediatorem.

Mediator ułatwia modyfikację, rozszerzanie i ponowne wykorzystanie komponentów gdyż z jego pomocą nie są one zależne od wielu innych klas.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Najpopularniejsze zastosowanie wzorca Mediator w kodzie TypeScript to umożliwienie komunikacji pomiędzy komponentami graficznego interfejsu użytkownika. Synonimem nazwy Mediator jest Kontroler — znany z wzorca MVC (ang. Model View Controller — Model Widok Kontroler).

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Mediator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Mediator interface declares a method used by components to notify the
 * mediator about various events. The Mediator may react to these events and
 * pass the execution to other components.
 */
interface Mediator {
  notify(sender: object, event: string): void;
}

/**
 * Concrete Mediators implement cooperative behavior by coordinating several
 * components.
 */
class ConcreteMediator implements Mediator {
  private component1: Component1;

  private component2: Component2;

  constructor(c1: Component1, c2: Component2) {
    this.component1 = c1;
    this.component1.setMediator(this);
    this.component2 = c2;
    this.component2.setMediator(this);
  }

  public notify(sender: object, event: string): void {
    if (event === 'A') {
      console.log('Mediator reacts on A and triggers following operations:');
      this.component2.doC();
    }

    if (event === 'D') {
      console.log('Mediator reacts on D and triggers following operations:');
      this.component1.doB();
      this.component2.doC();
    }
  }
}

/**
 * The Base Component provides the basic functionality of storing a mediator's
 * instance inside component objects.
 */
class BaseComponent {
  protected mediator: Mediator;

  constructor(mediator?: Mediator) {
    this.mediator = mediator!;
  }

  public setMediator(mediator: Mediator): void {
    this.mediator = mediator;
  }
}

/**
 * Concrete Components implement various functionality. They don't depend on
 * other components. They also don't depend on any concrete mediator classes.
 */
class Component1 extends BaseComponent {
  public doA(): void {
    console.log('Component 1 does A.');
    this.mediator.notify(this, 'A');
  }

  public doB(): void {
    console.log('Component 1 does B.');
    this.mediator.notify(this, 'B');
  }
}

class Component2 extends BaseComponent {
  public doC(): void {
    console.log('Component 2 does C.');
    this.mediator.notify(this, 'C');
  }

  public doD(): void {
    console.log('Component 2 does D.');
    this.mediator.notify(this, 'D');
  }
}

/**
 * The client code.
 */
const c1 = new Component1();
const c2 = new Component2();
const mediator = new ConcreteMediator(c1, c2);

console.log('Client triggers operation A.');
c1.doA();

console.log('');
console.log('Client triggers operation D.');
c2.doD();

Output.txt: Wynik działania

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.

Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.

Mediator w innych językach

Mediator w języku C# Mediator w języku C++ Mediator w języku Go Mediator w języku Java Mediator w języku PHP Mediator w języku Python Mediator w języku Ruby Mediator w języku Rust Mediator w języku Swift