Wiosenna WYPRZEDAŻ
Mediator

Mediator w języku C#

Mediator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zredukować sprzężenie pomiędzy komponentami programu poprzez zmuszenie ich do komunikacji za pośrednictwem obiektu zwanego mediatorem.

Mediator ułatwia modyfikację, rozszerzanie i ponowne wykorzystanie komponentów gdyż z jego pomocą nie są one zależne od wielu innych klas.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Najpopularniejsze zastosowanie wzorca Mediator w kodzie C# to umożliwienie komunikacji pomiędzy komponentami graficznego interfejsu użytkownika. Synonimem nazwy Mediator jest Kontroler — znany z wzorca MVC (ang. Model View Controller — Model Widok Kontroler).

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Mediator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Mediator.Conceptual
{
  // The Mediator interface declares a method used by components to notify the
  // mediator about various events. The Mediator may react to these events and
  // pass the execution to other components.
  public interface IMediator
  {
    void Notify(object sender, string ev);
  }

  // Concrete Mediators implement cooperative behavior by coordinating several
  // components.
  class ConcreteMediator : IMediator
  {
    private Component1 _component1;

    private Component2 _component2;

    public ConcreteMediator(Component1 component1, Component2 component2)
    {
      this._component1 = component1;
      this._component1.SetMediator(this);
      this._component2 = component2;
      this._component2.SetMediator(this);
    } 

    public void Notify(object sender, string ev)
    {
      if (ev == "A")
      {
        Console.WriteLine("Mediator reacts on A and triggers following operations:");
        this._component2.DoC();
      }
      if (ev == "D")
      {
        Console.WriteLine("Mediator reacts on D and triggers following operations:");
        this._component1.DoB();
        this._component2.DoC();
      }
    }
  }

  // The Base Component provides the basic functionality of storing a
  // mediator's instance inside component objects.
  class BaseComponent
  {
    protected IMediator _mediator;

    public BaseComponent(IMediator mediator = null)
    {
      this._mediator = mediator;
    }

    public void SetMediator(IMediator mediator)
    {
      this._mediator = mediator;
    }
  }

  // Concrete Components implement various functionality. They don't depend on
  // other components. They also don't depend on any concrete mediator
  // classes.
  class Component1 : BaseComponent
  {
    public void DoA()
    {
      Console.WriteLine("Component 1 does A.");

      this._mediator.Notify(this, "A");
    }

    public void DoB()
    {
      Console.WriteLine("Component 1 does B.");

      this._mediator.Notify(this, "B");
    }
  }

  class Component2 : BaseComponent
  {
    public void DoC()
    {
      Console.WriteLine("Component 2 does C.");

      this._mediator.Notify(this, "C");
    }

    public void DoD()
    {
      Console.WriteLine("Component 2 does D.");

      this._mediator.Notify(this, "D");
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code.
      Component1 component1 = new Component1();
      Component2 component2 = new Component2();
      new ConcreteMediator(component1, component2);

      Console.WriteLine("Client triggers operation A.");
      component1.DoA();

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Client triggers operation D.");
      component2.DoD();
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.

Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.

Mediator w innych językach

Mediator w języku C++ Mediator w języku Go Mediator w języku Java Mediator w języku PHP Mediator w języku Python Mediator w języku Ruby Mediator w języku Rust Mediator w języku Swift Mediator w języku TypeScript