Wiosenna WYPRZEDAŻ
Mediator

Mediator w języku Java

Mediator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zredukować sprzężenie pomiędzy komponentami programu poprzez zmuszenie ich do komunikacji za pośrednictwem obiektu zwanego mediatorem.

Mediator ułatwia modyfikację, rozszerzanie i ponowne wykorzystanie komponentów gdyż z jego pomocą nie są one zależne od wielu innych klas.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Najpopularniejsze zastosowanie wzorca Mediator w kodzie Java to umożliwienie komunikacji pomiędzy komponentami graficznego interfejsu użytkownika. Synonimem nazwy Mediator jest Kontroler — znany z wzorca MVC (ang. Model View Controller — Model Widok Kontroler).

Oto parę przykładów użycia tego wzorca w głównych bibliotekach Java:

Aplikacja: notatnik

Poniższy przykład przedstawia sposób na organizację wielkiej ilości elementów GUI z pomocą mediatora, dzięki czemu nie są one od siebie zależne.

components: Klasy-koledzy

components/Component.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;

/**
 * Common component interface.
 */
public interface Component {
  void setMediator(Mediator mediator);
  String getName();
}

components/AddButton.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;
import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Note;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
public class AddButton extends JButton implements Component {
  private Mediator mediator;

  public AddButton() {
    super("Add");
  }

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  @Override
  protected void fireActionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
    mediator.addNewNote(new Note());
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "AddButton";
  }
}

components/DeleteButton.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
public class DeleteButton extends JButton implements Component {
  private Mediator mediator;

  public DeleteButton() {
    super("Del");
  }

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  @Override
  protected void fireActionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
    mediator.deleteNote();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "DelButton";
  }
}

components/Filter.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;
import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Note;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
public class Filter extends JTextField implements Component {
  private Mediator mediator;
  private ListModel listModel;

  public Filter() {}

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  @Override
  protected void processComponentKeyEvent(KeyEvent keyEvent) {
    String start = getText();
    searchElements(start);
  }

  public void setList(ListModel listModel) {
    this.listModel = listModel;
  }

  private void searchElements(String s) {
    if (listModel == null) {
      return;
    }

    if (s.equals("")) {
      mediator.setElementsList(listModel);
      return;
    }

    ArrayList<Note> notes = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < listModel.getSize(); i++) {
      notes.add((Note) listModel.getElementAt(i));
    }
    DefaultListModel<Note> listModel = new DefaultListModel<>();
    for (Note note : notes) {
      if (note.getName().contains(s)) {
        listModel.addElement(note);
      }
    }
    mediator.setElementsList(listModel);
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "Filter";
  }
}

components/List.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;
import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Note;

import javax.swing.*;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
public class List extends JList implements Component {
  private Mediator mediator;
  private final DefaultListModel LIST_MODEL;

  public List(DefaultListModel listModel) {
    super(listModel);
    this.LIST_MODEL = listModel;
    setModel(listModel);
    this.setLayoutOrientation(JList.VERTICAL);
    Thread thread = new Thread(new Hide(this));
    thread.start();
  }

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  public void addElement(Note note) {
    LIST_MODEL.addElement(note);
    int index = LIST_MODEL.size() - 1;
    setSelectedIndex(index);
    ensureIndexIsVisible(index);
    mediator.sendToFilter(LIST_MODEL);
  }

  public void deleteElement() {
    int index = this.getSelectedIndex();
    try {
      LIST_MODEL.remove(index);
      mediator.sendToFilter(LIST_MODEL);
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ignored) {}
  }

  public Note getCurrentElement() {
    return (Note)getSelectedValue();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "List";
  }

  private class Hide implements Runnable {
    private List list;

    Hide(List list) {
      this.list = list;
    }

    @Override
    public void run() {
      while (true) {
        try {
          Thread.sleep(300);
        } catch (InterruptedException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        if (list.isSelectionEmpty()) {
          mediator.hideElements(true);
        } else {
          mediator.hideElements(false);
        }
      }
    }
  }
}

components/SaveButton.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
public class SaveButton extends JButton implements Component {
  private Mediator mediator;

  public SaveButton() {
    super("Save");
  }

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  @Override
  protected void fireActionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
    mediator.saveChanges();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "SaveButton";
  }
}

components/TextBox.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.KeyEvent;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
public class TextBox extends JTextArea implements Component {
  private Mediator mediator;

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  @Override
  protected void processComponentKeyEvent(KeyEvent keyEvent) {
    mediator.markNote();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "TextBox";
  }
}

components/Title.java

package refactoring_guru.mediator.example.components;

import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.KeyEvent;

/**
 * Concrete components don't talk with each other. They have only one
 * communication channel–sending requests to the mediator.
 */
public class Title extends JTextField implements Component {
  private Mediator mediator;

  @Override
  public void setMediator(Mediator mediator) {
    this.mediator = mediator;
  }

  @Override
  protected void processComponentKeyEvent(KeyEvent keyEvent) {
    mediator.markNote();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "Title";
  }
}

mediator

mediator/Mediator.java: Definiuje wspólny interfejs mediatora

package refactoring_guru.mediator.example.mediator;

import refactoring_guru.mediator.example.components.Component;

import javax.swing.*;

/**
 * Common mediator interface.
 */
public interface Mediator {
  void addNewNote(Note note);
  void deleteNote();
  void getInfoFromList(Note note);
  void saveChanges();
  void markNote();
  void clear();
  void sendToFilter(ListModel listModel);
  void setElementsList(ListModel list);
  void registerComponent(Component component);
  void hideElements(boolean flag);
  void createGUI();
}

mediator/Editor.java: Konkretny mediator

package refactoring_guru.mediator.example.mediator;

import refactoring_guru.mediator.example.components.*;
import refactoring_guru.mediator.example.components.Component;
import refactoring_guru.mediator.example.components.List;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.LineBorder;
import java.awt.*;

/**
 * Concrete mediator. All chaotic communications between concrete components
 * have been extracted to the mediator. Now components only talk with the
 * mediator, which knows who has to handle a request.
 */
public class Editor implements Mediator {
  private Title title;
  private TextBox textBox;
  private AddButton add;
  private DeleteButton del;
  private SaveButton save;
  private List list;
  private Filter filter;

  private JLabel titleLabel = new JLabel("Title:");
  private JLabel textLabel = new JLabel("Text:");
  private JLabel label = new JLabel("Add or select existing note to proceed...");
 
  /**
   * Here the registration of components by the mediator.
   */
  @Override
  public void registerComponent(Component component) {
    component.setMediator(this);
    switch (component.getName()) {
      case "AddButton":
        add = (AddButton)component;
        break;
      case "DelButton":
        del = (DeleteButton)component;
        break;
      case "Filter":
        filter = (Filter)component;
        break;
      case "List":
        list = (List)component;
        this.list.addListSelectionListener(listSelectionEvent -> {
          Note note = (Note)list.getSelectedValue();
          if (note != null) {
            getInfoFromList(note);
          } else {
            clear();
          }
        });
        break;
      case "SaveButton":
        save = (SaveButton)component;
        break;
      case "TextBox":
        textBox = (TextBox)component;
        break;
      case "Title":
        title = (Title)component;
        break;
    }
  }

  /**
   * Various methods to handle requests from particular components.
   */
  @Override
  public void addNewNote(Note note) {
    title.setText("");
    textBox.setText("");
    list.addElement(note);
  }

  @Override
  public void deleteNote() {
    list.deleteElement();
  }

  @Override
  public void getInfoFromList(Note note) {
    title.setText(note.getName().replace('*', ' '));
    textBox.setText(note.getText());
  }

  @Override
  public void saveChanges() {
    try {
      Note note = (Note) list.getSelectedValue();
      note.setName(title.getText());
      note.setText(textBox.getText());
      list.repaint();
    } catch (NullPointerException ignored) {}
  }

  @Override
  public void markNote() {
    try {
      Note note = list.getCurrentElement();
      String name = note.getName();
      if (!name.endsWith("*")) {
        note.setName(note.getName() + "*");
      }
      list.repaint();
    } catch (NullPointerException ignored) {}
  }

  @Override
  public void clear() {
    title.setText("");
    textBox.setText("");
  }

  @Override
  public void sendToFilter(ListModel listModel) {
    filter.setList(listModel);
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public void setElementsList(ListModel list) {
    this.list.setModel(list);
    this.list.repaint();
  }

  @Override
  public void hideElements(boolean flag) {
    titleLabel.setVisible(!flag);
    textLabel.setVisible(!flag);
    title.setVisible(!flag);
    textBox.setVisible(!flag);
    save.setVisible(!flag);
    label.setVisible(flag);
  }

  @Override
  public void createGUI() {
    JFrame notes = new JFrame("Notes");
    notes.setSize(960, 600);
    notes.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    JPanel left = new JPanel();
    left.setBorder(new LineBorder(Color.BLACK));
    left.setSize(320, 600);
    left.setLayout(new BoxLayout(left, BoxLayout.Y_AXIS));
    JPanel filterPanel = new JPanel();
    filterPanel.add(new JLabel("Filter:"));
    filter.setColumns(20);
    filterPanel.add(filter);
    filterPanel.setPreferredSize(new Dimension(280, 40));
    JPanel listPanel = new JPanel();
    list.setFixedCellWidth(260);
    listPanel.setSize(320, 470);
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(list);
    scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(275, 410));
    listPanel.add(scrollPane);
    JPanel buttonPanel = new JPanel();
    add.setPreferredSize(new Dimension(85, 25));
    buttonPanel.add(add);
    del.setPreferredSize(new Dimension(85, 25));
    buttonPanel.add(del);
    buttonPanel.setLayout(new FlowLayout());
    left.add(filterPanel);
    left.add(listPanel);
    left.add(buttonPanel);
    JPanel right = new JPanel();
    right.setLayout(null);
    right.setSize(640, 600);
    right.setLocation(320, 0);
    right.setBorder(new LineBorder(Color.BLACK));
    titleLabel.setBounds(20, 4, 50, 20);
    title.setBounds(60, 5, 555, 20);
    textLabel.setBounds(20, 4, 50, 130);
    textBox.setBorder(new LineBorder(Color.DARK_GRAY));
    textBox.setBounds(20, 80, 595, 410);
    save.setBounds(270, 535, 80, 25);
    label.setFont(new Font("Verdana", Font.PLAIN, 22));
    label.setBounds(100, 240, 500, 100);
    right.add(label);
    right.add(titleLabel);
    right.add(title);
    right.add(textLabel);
    right.add(textBox);
    right.add(save);
    notes.setLayout(null);
    notes.getContentPane().add(left);
    notes.getContentPane().add(right);
    notes.setResizable(false);
    notes.setLocationRelativeTo(null);
    notes.setVisible(true);
  }
}

mediator/Note.java: Klasa notatki

package refactoring_guru.mediator.example.mediator;

/**
 * Note class.
 */
public class Note {
  private String name;
  private String text;

  public Note() {
    name = "New note";
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setText(String text) {
    this.text = text;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getText() {
    return text;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return name;
  }
}

Demo.java: Kod inicjalizacyjny

package refactoring_guru.mediator.example;

import refactoring_guru.mediator.example.components.*;
import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Editor;
import refactoring_guru.mediator.example.mediator.Mediator;

import javax.swing.*;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Mediator mediator = new Editor();

    mediator.registerComponent(new Title());
    mediator.registerComponent(new TextBox());
    mediator.registerComponent(new AddButton());
    mediator.registerComponent(new DeleteButton());
    mediator.registerComponent(new SaveButton());
    mediator.registerComponent(new List(new DefaultListModel()));
    mediator.registerComponent(new Filter());

    mediator.createGUI();
  }
}

OutputDemo.png: Wynik działania

Mediator w innych językach

Mediator w języku C# Mediator w języku C++ Mediator w języku Go Mediator w języku PHP Mediator w języku Python Mediator w języku Ruby Mediator w języku Rust Mediator w języku Swift Mediator w języku TypeScript