Summer SALE
Mediator

Mediator w języku Python

Mediator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zredukować sprzężenie pomiędzy komponentami programu poprzez zmuszenie ich do komunikacji za pośrednictwem obiektu zwanego mediatorem.

Mediator ułatwia modyfikację, rozszerzanie i ponowne wykorzystanie komponentów gdyż z jego pomocą nie są one zależne od wielu innych klas.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Najpopularniejsze zastosowanie wzorca Mediator w kodzie Python to umożliwienie komunikacji pomiędzy komponentami graficznego interfejsu użytkownika. Synonimem nazwy Mediator jest Kontroler — znany z wzorca MVC (ang. Model View Controller — Model Widok Kontroler).

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Mediator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC


class Mediator(ABC):
  """
  The Mediator interface declares a method used by components to notify the
  mediator about various events. The Mediator may react to these events and
  pass the execution to other components.
  """

  def notify(self, sender: object, event: str) -> None:
    pass


class ConcreteMediator(Mediator):
  def __init__(self, component1: Component1, component2: Component2) -> None:
    self._component1 = component1
    self._component1.mediator = self
    self._component2 = component2
    self._component2.mediator = self

  def notify(self, sender: object, event: str) -> None:
    if event == "A":
      print("Mediator reacts on A and triggers following operations:")
      self._component2.do_c()
    elif event == "D":
      print("Mediator reacts on D and triggers following operations:")
      self._component1.do_b()
      self._component2.do_c()


class BaseComponent:
  """
  The Base Component provides the basic functionality of storing a mediator's
  instance inside component objects.
  """

  def __init__(self, mediator: Mediator = None) -> None:
    self._mediator = mediator

  @property
  def mediator(self) -> Mediator:
    return self._mediator

  @mediator.setter
  def mediator(self, mediator: Mediator) -> None:
    self._mediator = mediator


"""
Concrete Components implement various functionality. They don't depend on other
components. They also don't depend on any concrete mediator classes.
"""


class Component1(BaseComponent):
  def do_a(self) -> None:
    print("Component 1 does A.")
    self.mediator.notify(self, "A")

  def do_b(self) -> None:
    print("Component 1 does B.")
    self.mediator.notify(self, "B")


class Component2(BaseComponent):
  def do_c(self) -> None:
    print("Component 2 does C.")
    self.mediator.notify(self, "C")

  def do_d(self) -> None:
    print("Component 2 does D.")
    self.mediator.notify(self, "D")


if __name__ == "__main__":
  # The client code.
  c1 = Component1()
  c2 = Component2()
  mediator = ConcreteMediator(c1, c2)

  print("Client triggers operation A.")
  c1.do_a()

  print("\n", end="")

  print("Client triggers operation D.")
  c2.do_d()

Output.txt: Wynik działania

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.


Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.

Mediator w innych językach

Mediator w języku C# Mediator w języku C++ Mediator w języku Go Mediator w języku Java Mediator w języku PHP Mediator w języku Ruby Mediator w języku Rust Mediator w języku Swift Mediator w języku TypeScript