Spring SALE
Iterator

Iterator w języku Python

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie Python. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Iterator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from collections.abc import Iterable, Iterator
from typing import Any


"""
To create an iterator in Python, there are two abstract classes from the built-
in `collections` module - Iterable,Iterator. We need to implement the
`__iter__()` method in the iterated object (collection), and the `__next__ ()`
method in theiterator.
"""


class AlphabeticalOrderIterator(Iterator):
  """
  Concrete Iterators implement various traversal algorithms. These classes
  store the current traversal position at all times.
  """

  """
  `_position` attribute stores the current traversal position. An iterator may
  have a lot of other fields for storing iteration state, especially when it
  is supposed to work with a particular kind of collection.
  """
  _position: int = None

  """
  This attribute indicates the traversal direction.
  """
  _reverse: bool = False

  def __init__(self, collection: WordsCollection, reverse: bool = False) -> None:
    self._collection = collection
    self._reverse = reverse
    self._position = -1 if reverse else 0

  def __next__(self) -> Any:
    """
    The __next__() method must return the next item in the sequence. On
    reaching the end, and in subsequent calls, it must raise StopIteration.
    """
    try:
      value = self._collection[self._position]
      self._position += -1 if self._reverse else 1
    except IndexError:
      raise StopIteration()

    return value


class WordsCollection(Iterable):
  """
  Concrete Collections provide one or several methods for retrieving fresh
  iterator instances, compatible with the collection class.
  """

  def __init__(self, collection: list[Any] | None = None) -> None:
    self._collection = collection or []


  def __getitem__(self, index: int) -> Any:
    return self._collection[index]

  def __iter__(self) -> AlphabeticalOrderIterator:
    """
    The __iter__() method returns the iterator object itself, by default we
    return the iterator in ascending order.
    """
    return AlphabeticalOrderIterator(self)

  def get_reverse_iterator(self) -> AlphabeticalOrderIterator:
    return AlphabeticalOrderIterator(self, True)

  def add_item(self, item: Any) -> None:
    self._collection.append(item)


if __name__ == "__main__":
  # The client code may or may not know about the Concrete Iterator or
  # Collection classes, depending on the level of indirection you want to keep
  # in your program.
  collection = WordsCollection()
  collection.add_item("First")
  collection.add_item("Second")
  collection.add_item("Third")

  print("Straight traversal:")
  print("\n".join(collection))
  print("")

  print("Reverse traversal:")
  print("\n".join(collection.get_reverse_iterator()), end="")

Output.txt: Wynik działania

Straight traversal:
First
Second
Third

Reverse traversal:
Third
Second
First

Iterator w innych językach

Iterator w języku C# Iterator w języku C++ Iterator w języku Go Iterator w języku Java Iterator w języku PHP Iterator w języku Ruby Iterator w języku Rust Iterator w języku Swift Iterator w języku TypeScript