Summer SALE
Iterator

Iterator w języku Swift

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie Swift. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Następujące przykłady są dostępne na Swift Playgrounds.
Gratulacje dla Alejandro Mohamad za stworzenie wersji Playground.

Iterator w innych językach

Iterator w języku C# Iterator w języku C++ Iterator w języku Go Iterator w języku Java Iterator w języku PHP Iterator w języku Python Iterator w języku Ruby Iterator w języku Rust Iterator w języku TypeScript