Summer SALE
Iterator

Iterator w języku TypeScript

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie TypeScript. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Iterator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * Iterator Design Pattern
 *
 * Intent: Lets you traverse elements of a collection without exposing its
 * underlying representation (list, stack, tree, etc.).
 */

interface Iterator<T> {
  // Return the current element.
  current(): T;

  // Return the current element and move forward to next element.
  next(): T;

  // Return the key of the current element.
  key(): number;

  // Checks if current position is valid.
  valid(): boolean;

  // Rewind the Iterator to the first element.
  rewind(): void;
}

interface Aggregator {
  // Retrieve an external iterator.
  getIterator(): Iterator<string>;
}

/**
 * Concrete Iterators implement various traversal algorithms. These classes
 * store the current traversal position at all times.
 */

class AlphabeticalOrderIterator implements Iterator<string> {
  private collection: WordsCollection;

  /**
   * Stores the current traversal position. An iterator may have a lot of
   * other fields for storing iteration state, especially when it is supposed
   * to work with a particular kind of collection.
   */
  private position: number = 0;

  /**
   * This variable indicates the traversal direction.
   */
  private reverse: boolean = false;

  constructor(collection: WordsCollection, reverse: boolean = false) {
    this.collection = collection;
    this.reverse = reverse;

    if (reverse) {
      this.position = collection.getCount() - 1;
    }
  }

  public rewind() {
    this.position = this.reverse ?
      this.collection.getCount() - 1 :
      0;
  }

  public current(): string {
    return this.collection.getItems()[this.position];
  }

  public key(): number {
    return this.position;
  }

  public next(): string {
    const item = this.collection.getItems()[this.position];
    this.position += this.reverse ? -1 : 1;
    return item;
  }

  public valid(): boolean {
    if (this.reverse) {
      return this.position >= 0;
    }

    return this.position < this.collection.getCount();
  }
}

/**
 * Concrete Collections provide one or several methods for retrieving fresh
 * iterator instances, compatible with the collection class.
 */
class WordsCollection implements Aggregator {
  private items: string[] = [];

  public getItems(): string[] {
    return this.items;
  }

  public getCount(): number {
    return this.items.length;
  }

  public addItem(item: string): void {
    this.items.push(item);
  }

  public getIterator(): Iterator<string> {
    return new AlphabeticalOrderIterator(this);
  }

  public getReverseIterator(): Iterator<string> {
    return new AlphabeticalOrderIterator(this, true);
  }
}

/**
 * The client code may or may not know about the Concrete Iterator or Collection
 * classes, depending on the level of indirection you want to keep in your
 * program.
 */
const collection = new WordsCollection();
collection.addItem('First');
collection.addItem('Second');
collection.addItem('Third');

const iterator = collection.getIterator();

console.log('Straight traversal:');
while (iterator.valid()) {
  console.log(iterator.next());
}

console.log('');
console.log('Reverse traversal:');
const reverseIterator = collection.getReverseIterator();
while (reverseIterator.valid()) {
  console.log(reverseIterator.next());
}

Output.txt: Wynik działania

Straight traversal:
First
Second
Third

Reverse traversal:
Third
Second
First

Iterator w innych językach

Iterator w języku C# Iterator w języku C++ Iterator w języku Go Iterator w języku Java Iterator w języku PHP Iterator w języku Python Iterator w języku Ruby Iterator w języku Rust Iterator w języku Swift