🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Посередник

Mediator Посередник Mediator

Посередник — це поведінковий патерн, який спрощує комунікацію між компонентами системи.

Посередник прибирає прямі зв’язки між окремими компонентами, змушуючи їх спілкуватися один з одним через себе.

Детальніше про Посередника

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Мабуть, найпопулярнішим застосуванням Посередника в Java-коді є зв’язок кількох компонентів GUI однієї програми.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Посередник, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Mediator.Structural
{
  interface Mediator
  {
    void notify(object sender, object ev);
  }

  class ConcreteMediator : Mediator
  {
    private Component1 component1;

    private Component2 component2;

    public ConcreteMediator(Component1 component1, Component2 component2)
    {
      this.component1 = component1;
      this.component1.setMediator(this);
      this.component2 = component2;
      this.component2.setMediator(this);
    } 

    public void notify(object sender, object ev)
    {
      if(ev == "A")
      {
        Console.Write("Mediator reacts on A and triggers folowing operations:\n");
        this.component2.doC();
      }
      if(ev == "D")
      {
        Console.Write("Mediator reacts on D and triggers following operations:\n");
        this.component1.doB();
        this.component2.doC();
      }
    }
  }

  class BaseComponent
  {
    protected Mediator mediator;

    public BaseComponent(Mediator mediator = null)
    {
      this.mediator = mediator;
    }

    public void setMediator(Mediator mediator)
    {
      this.mediator = mediator;
    }
  }

  class Component1 : BaseComponent
  {
    public void doA()
    {
      Console.Write("Component 1 does A.\n");

      this.mediator.notify(this, "A");
    }

    public void doB()
    {
      Console.Write("Component 1 does B.\n");

      this.mediator.notify(this, "B");
    }
  }

  class Component2 : BaseComponent
  {
    public void doC()
    {
      Console.Write("Component 2 does C.\n");

      this.mediator.notify(this, "C");
    }

    public void doD()
    {
      Console.Write("Component 2 does D.\n");

      this.mediator.notify(this, "D");
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client.ClientCode();
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode()
    {
      Component1 component1 = new Component1();
      Component2 component2 = new Component2();
      Mediator mediator = new ConcreteMediator(component1, component2);

      Console.Write("Client triggets operation A.\n");
      component1.doA();

      Console.WriteLine();

      Console.Write("Client triggers operation D.\n");
      component2.doD();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.

Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.