🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Знімок

Memento Знімок Memento

Знімок — це поведінковий шаблон, що дозволяє робити знімки внутрішнього стану об’єктів, а потім відновлювати їх.

При цьому Знімок не розкриває подробиць реалізації об’єктів і клієнт не має доступу до захищеної інформації об’єкта.

Детальніше про Знімок

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Принцип Знімка в Java найчастіше за все реалізовують за допомогою серіалізації. Але це не єдиний та не найефективніший метод збереження стану об’єктів під час виконання програми.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Знімок, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Memento.Structural
{
  class Originator
  {
    string _state;

    public Originator(string state)
    {
      this._state = state;
      Console.Write("Originator: My initial state is: " + _state + "\n");
    }

    public void doSomething()
    {
      Console.Write("Originator: I'm doing something important.\n");
      this._state = this.generateRandomString(30);
      Console.Write($"Originator: and my state has changed to: {_state}\n");
    }

    private string generateRandomString(int length = 10)
    {
      string allowedSymbs = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

      string result = string.Empty;

      while(length > 0)
      {
        result += allowedSymbs[new Random().Next(0, allowedSymbs.Length)];

        Thread.Sleep(12);

        length--;
      }

      return result;
    }

    public Memento save()
    {
      return new ConcreteMemento(this._state);
    }

    public void restore(Memento memento)
    {
      if(!(memento is ConcreteMemento))
      {
        throw new Exception("Unknown memento class " + memento.ToString());
      }

      this._state = memento.getState();
      Console.Write($"Originator: My state has changed to: {_state}");
    }
  }

  interface Memento
  {
    string getName();

    string getState();

    DateTime getDate();
  }

  class ConcreteMemento : Memento
  {
    private string _state;

    private DateTime _date;

    public ConcreteMemento(string state)
    {
      this._state = state;
      this._date = DateTime.Now;
    }

    public string getState()
    {
      return this._state;
    }

    public string getName()
    {
      return this._date + " / (" + _state.Substring(0, 9) + "...)";
    }

    public DateTime getDate()
    {
      return this._date;
    }
  }

  class Caretaker
  {
    private List<Memento> _mementos = new List<Memento>();

    private Originator originator = null;

    public Caretaker(Originator originator)
    {
      this.originator = originator;
    }

    public void backup()
    {
      Console.Write("\nCaretaker: Saving Originator's state...\n");
      this._mementos.Add(this.originator.save());
    }

    public void undo()
    {
      if (_mementos.Count == 0)
      {
        return;
      }

      var memento = _mementos.Last();
      _mementos.Remove(memento);

      Console.Write("Caretaker: Restoring state to: " + memento.getName() + "\n");

      try
      {
        this.originator.restore(memento);
      }
      catch(Exception ex)
      {
        this.undo();
      }
    }

    public void showHistory()
    {
      Console.Write("Caretaker: Here's the list of mementos:\n");

      foreach (var memento in _mementos)
      {
        Console.Write(memento.getName() + "\n");
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client.ClientCode();
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode()
    {
      Originator originator = new Originator("Super-duper-super-puper-super.");
      Caretaker caretaker = new Caretaker(originator);

      caretaker.backup();
      originator.doSomething();

      caretaker.backup();
      originator.doSomething();

      caretaker.backup();
      originator.doSomething();

      Console.WriteLine();
      caretaker.showHistory();

      Console.Write("\nClient: Now, let's rollback!\n\n");
      caretaker.undo();

      Console.Write("\n\nClient: Once more!\n\n");
      caretaker.undo();

      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Originator: My initial state is: Super-duper-super-puper-super.

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: oGyQIIatlDDWNgYYqJATTmdwnnGZQj

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: jBtMDDWogzzRJbTTmEwOOhZrjjBULe

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: exoHyyRkbuuNEXOhhArKccUmexPPHZ

Caretaker: Here's the list of mementos:
12.06.2018 15:52:45 / (Super-dup...)
12.06.2018 15:52:46 / (oGyQIIatl...)
12.06.2018 15:52:46 / (jBtMDDWog...)

Client: Now, let's rollback!

Caretaker: Restoring state to: 12.06.2018 15:52:46 / (jBtMDDWog...)
Originator: My state has changed to: jBtMDDWogzzRJbTTmEwOOhZrjjBULe

Client: Once more!

Caretaker: Restoring state to: 12.06.2018 15:52:46 / (oGyQIIatl...)
Originator: My state has changed to: oGyQIIatlDDWNgYYqJATTmdwnnGZQj