Summer SALE
Знімок

Знімок на Ruby

Знімок — це поведінковий патерн, що дозволяє робити знімки внутрішнього стану об’єктів, а потім відновлювати їх.

При цьому Знімок не розкриває подробиць реалізації об’єктів і клієнт не має доступу до захищеної інформації об’єкта.

Складність:

Популярність:

Застосування: Знімок на Ruby найчастіше за все реалізовують за допомогою серіалізації. Але це не єдиний та не найефективніший метод збереження стану об’єктів під час виконання програми.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Знімок, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Originator holds some important state that may change over time. It also
# defines a method for saving the state inside a memento and another method for
# restoring the state from it.
class Originator
 # For the sake of simplicity, the originator's state is stored inside a single
 # variable.
 attr_accessor :state
 private :state

 # @param [String] state
 def initialize(state)
  @state = state
  puts "Originator: My initial state is: #{@state}"
 end

 # The Originator's business logic may affect its internal state. Therefore,
 # the client should backup the state before launching methods of the business
 # logic via the save() method.
 def do_something
  puts 'Originator: I\'m doing something important.'
  @state = generate_random_string(30)
  puts "Originator: and my state has changed to: #{@state}"
 end

 private def generate_random_string(length = 10)
  ascii_letters = [*'a'..'z', *'A'..'Z']
  (0...length).map { ascii_letters.sample }.join
 end

 # Saves the current state inside a memento.
 def save
  ConcreteMemento.new(@state)
 end

 # Restores the Originator's state from a memento object.
 def restore(memento)
  @state = memento.state
  puts "Originator: My state has changed to: #{@state}"
 end
end

# The Memento interface provides a way to retrieve the memento's metadata, such
# as creation date or name. However, it doesn't expose the Originator's state.
class Memento
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def name
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def date
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

class ConcreteMemento < Memento
 # @param [String] state
 def initialize(state)
  @state = state
  @date = Time.now.strftime('%F %T')
 end

 # The Originator uses this method when restoring its state.
 attr_reader :state

 # The rest of the methods are used by the Caretaker to display metadata.
 def name
  "#{@date} / (#{@state[0, 9]}...)"
 end

 # @return [String]
 attr_reader :date
end

# The Caretaker doesn't depend on the Concrete Memento class. Therefore, it
# doesn't have access to the originator's state, stored inside the memento. It
# works with all mementos via the base Memento interface.
class Caretaker
 # @param [Originator] originator
 def initialize(originator)
  @mementos = []
  @originator = originator
 end

 def backup
  puts "\nCaretaker: Saving Originator's state..."
  @mementos << @originator.save
 end

 def undo
  return if @mementos.empty?

  memento = @mementos.pop
  puts "Caretaker: Restoring state to: #{memento.name}"

  begin
   @originator.restore(memento)
  rescue StandardError
   undo
  end
 end

 def show_history
  puts 'Caretaker: Here\'s the list of mementos:'

  @mementos.each { |memento| puts memento.name }
 end
end

originator = Originator.new('Super-duper-super-puper-super.')
caretaker = Caretaker.new(originator)

caretaker.backup
originator.do_something

caretaker.backup
originator.do_something

caretaker.backup
originator.do_something

puts "\n"
caretaker.show_history

puts "\nClient: Now, let's rollback!\n"
caretaker.undo

puts "\nClient: Once more!\n"
caretaker.undo

output.txt: Результат виконання

Originator: My initial state is: Super-duper-super-puper-super.

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: CHYzYSIWbqvWkCzIHOqTyEJWfQlFMn

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: vbkhwCeAEQBpLwQLlhmpcvUnwzxVnT

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: SBWlQnAEPLsitiOQAZbGlXHZAeWBoW

Caretaker: Here's the list of mementos:
2023-08-11 15:02:35 / (Super-dup...)
2023-08-11 15:02:35 / (CHYzYSIWb...)
2023-08-11 15:02:35 / (vbkhwCeAE...)

Client: Now, let's rollback!
Caretaker: Restoring state to: 2023-08-11 15:02:35 / (vbkhwCeAE...)
Originator: My state has changed to: vbkhwCeAEQBpLwQLlhmpcvUnwzxVnT

Client: Once more!
Caretaker: Restoring state to: 2023-08-11 15:02:35 / (CHYzYSIWb...)
Originator: My state has changed to: CHYzYSIWbqvWkCzIHOqTyEJWfQlFMn

Знімок іншими мовами програмування

Знімок на C# Знімок на C++ Знімок на Go Знімок на Java Знімок на PHP Знімок на Python Знімок на Rust Знімок на Swift Знімок на TypeScript