Summer SALE
Pamiątka

Pamiątka w języku Ruby

Pamiątka to behawioralny wzorzec projektowy umożliwiający zapisywanie “migawek” stanu obiektu i późniejsze jego przywracanie.

Wzorzec Pamiątka nie wpływa na wewnętrzną strukturę obiektu z którym współpracuje, ani na dane przechowywane w migawkach.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Zasada działania Pamiątki opiera się na serializacji, która jest dość powszechnie stosowana w Ruby. Nie jest to jedyny, czy najefektywniejszy sposób zapisywania migawki stanu obiektu, ale pozwala na przechowywanie kopii zapasowych, chroniąc jednocześnie strukturę obiektu źródłowego przed innymi obiektami.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pamiątka ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Originator holds some important state that may change over time. It also
# defines a method for saving the state inside a memento and another method for
# restoring the state from it.
class Originator
 # For the sake of simplicity, the originator's state is stored inside a single
 # variable.
 attr_accessor :state
 private :state

 # @param [String] state
 def initialize(state)
  @state = state
  puts "Originator: My initial state is: #{@state}"
 end

 # The Originator's business logic may affect its internal state. Therefore,
 # the client should backup the state before launching methods of the business
 # logic via the save() method.
 def do_something
  puts 'Originator: I\'m doing something important.'
  @state = generate_random_string(30)
  puts "Originator: and my state has changed to: #{@state}"
 end

 private def generate_random_string(length = 10)
  ascii_letters = [*'a'..'z', *'A'..'Z']
  (0...length).map { ascii_letters.sample }.join
 end

 # Saves the current state inside a memento.
 def save
  ConcreteMemento.new(@state)
 end

 # Restores the Originator's state from a memento object.
 def restore(memento)
  @state = memento.state
  puts "Originator: My state has changed to: #{@state}"
 end
end

# The Memento interface provides a way to retrieve the memento's metadata, such
# as creation date or name. However, it doesn't expose the Originator's state.
class Memento
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def name
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def date
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

class ConcreteMemento < Memento
 # @param [String] state
 def initialize(state)
  @state = state
  @date = Time.now.strftime('%F %T')
 end

 # The Originator uses this method when restoring its state.
 attr_reader :state

 # The rest of the methods are used by the Caretaker to display metadata.
 def name
  "#{@date} / (#{@state[0, 9]}...)"
 end

 # @return [String]
 attr_reader :date
end

# The Caretaker doesn't depend on the Concrete Memento class. Therefore, it
# doesn't have access to the originator's state, stored inside the memento. It
# works with all mementos via the base Memento interface.
class Caretaker
 # @param [Originator] originator
 def initialize(originator)
  @mementos = []
  @originator = originator
 end

 def backup
  puts "\nCaretaker: Saving Originator's state..."
  @mementos << @originator.save
 end

 def undo
  return if @mementos.empty?

  memento = @mementos.pop
  puts "Caretaker: Restoring state to: #{memento.name}"

  begin
   @originator.restore(memento)
  rescue StandardError
   undo
  end
 end

 def show_history
  puts 'Caretaker: Here\'s the list of mementos:'

  @mementos.each { |memento| puts memento.name }
 end
end

originator = Originator.new('Super-duper-super-puper-super.')
caretaker = Caretaker.new(originator)

caretaker.backup
originator.do_something

caretaker.backup
originator.do_something

caretaker.backup
originator.do_something

puts "\n"
caretaker.show_history

puts "\nClient: Now, let's rollback!\n"
caretaker.undo

puts "\nClient: Once more!\n"
caretaker.undo

output.txt: Wynik działania

Originator: My initial state is: Super-duper-super-puper-super.

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: CHYzYSIWbqvWkCzIHOqTyEJWfQlFMn

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: vbkhwCeAEQBpLwQLlhmpcvUnwzxVnT

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: SBWlQnAEPLsitiOQAZbGlXHZAeWBoW

Caretaker: Here's the list of mementos:
2023-08-11 15:02:35 / (Super-dup...)
2023-08-11 15:02:35 / (CHYzYSIWb...)
2023-08-11 15:02:35 / (vbkhwCeAE...)

Client: Now, let's rollback!
Caretaker: Restoring state to: 2023-08-11 15:02:35 / (vbkhwCeAE...)
Originator: My state has changed to: vbkhwCeAEQBpLwQLlhmpcvUnwzxVnT

Client: Once more!
Caretaker: Restoring state to: 2023-08-11 15:02:35 / (CHYzYSIWb...)
Originator: My state has changed to: CHYzYSIWbqvWkCzIHOqTyEJWfQlFMn

Pamiątka w innych językach

Pamiątka w języku C# Pamiątka w języku C++ Pamiątka w języku Go Pamiątka w języku Java Pamiątka w języku PHP Pamiątka w języku Python Pamiątka w języku Rust Pamiątka w języku Swift Pamiątka w języku TypeScript