🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Спостерігач

Observer Спостерігач Observer

Спостерігач — це поведінковий патерн, який дозволяє об’єктам повідомляти інші об’єкти про зміни свого стану.

При цьому спостерігачі можуть вільно підписуватися і відписуватись від цих повідомлень.

Детальніше про Спостерігача

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Спостерігач часто зустрічається в коді C#, особливо там, де до відносин між компонентами застосовується модель подій. Спостерігач дозволяє окремим компонентам реагувати на події, які відбуваються в інших компонентах.

Ознаки застосування патерну: Спостерігач визначається за механізмом підписки та методами повідомлення, які викликають компоненти програми.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Спостерігач, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Observer.Structural
{
  public interface SplObserver
  {
    void update(SplSubject subject);
  }

  public interface SplSubject
  {
    void attach(SplObserver observer);

    void detach(SplObserver observer);

    void notify();
  }

  public class Subject : SplSubject
  {
    public int State { get; set; } = -0;

    private List<SplObserver> _observers = new List<SplObserver>();

    public void attach(SplObserver observer)
    {
      Console.Write("Subject: Attached an observer.\n");
      this._observers.Add(observer);
    }

    public void detach(SplObserver observer)
    {
      foreach(var elem in _observers)
      {
        if(elem == observer)
        {
          _observers.Remove(observer);
          Console.Write("Subject: Detached an observer.\n");
          break;
        }
      }
    }

    public void notify()
    {
      Console.Write("Subject: Notifying observers...\n");

      foreach(var observer in _observers)
      {
        observer.update(this);
      }
    }

    public void someBusinessLogic()
    {
      Console.Write("\nSubject: I'm doing something important.\n");
      this.State = new Random().Next(0, 10);

      Thread.Sleep(15);

      Console.Write("Subject: My state has just changed to: " + this.State + "\n");
      this.notify();
    }
  }

  class ConcreteObserverA : SplObserver
  {
    public void update(SplSubject subject)
    {
      if(!(subject is Subject))
      {
        return;
      }
      
      if((subject as Subject).State < 3)
      {
        Console.Write("ConcreteObserverA: Reacted to the event.\n");
      }
    }
  }

  class ConcreteObserverB : SplObserver
  {
    public void update(SplSubject subject)
    {
      if (!(subject is Subject))
      {
        return;
      }

      if ((subject as Subject).State == 0 || (subject as Subject).State >= 2)
      {
        Console.Write("ConcreteObserverB: Reacted to the event.\n");
      }
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode()
    {
      var subj = new Subject();
      var o1 = new ConcreteObserverA();
      subj.attach(o1);

      var o2 = new ConcreteObserverB();
      subj.attach(o2);

      subj.someBusinessLogic();
      subj.someBusinessLogic();

      subj.detach(o2);

      subj.someBusinessLogic();
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client.ClientCode();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Subject: Attached an observer.
Subject: Attached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 6
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 4
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event.
Subject: Detached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 8
Subject: Notifying observers...