Summer SALE
Obserwator

Obserwator w języku C#

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie C#, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Obserwator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Observer.Conceptual
{
  public interface IObserver
  {
    // Receive update from subject
    void Update(ISubject subject);
  }

  public interface ISubject
  {
    // Attach an observer to the subject.
    void Attach(IObserver observer);

    // Detach an observer from the subject.
    void Detach(IObserver observer);

    // Notify all observers about an event.
    void Notify();
  }

  // The Subject owns some important state and notifies observers when the
  // state changes.
  public class Subject : ISubject
  {
    // For the sake of simplicity, the Subject's state, essential to all
    // subscribers, is stored in this variable.
    public int State { get; set; } = -0;

    // List of subscribers. In real life, the list of subscribers can be
    // stored more comprehensively (categorized by event type, etc.).
    private List<IObserver> _observers = new List<IObserver>();

    // The subscription management methods.
    public void Attach(IObserver observer)
    {
      Console.WriteLine("Subject: Attached an observer.");
      this._observers.Add(observer);
    }

    public void Detach(IObserver observer)
    {
      this._observers.Remove(observer);
      Console.WriteLine("Subject: Detached an observer.");
    }

    // Trigger an update in each subscriber.
    public void Notify()
    {
      Console.WriteLine("Subject: Notifying observers...");

      foreach (var observer in _observers)
      {
        observer.Update(this);
      }
    }

    // Usually, the subscription logic is only a fraction of what a Subject
    // can really do. Subjects commonly hold some important business logic,
    // that triggers a notification method whenever something important is
    // about to happen (or after it).
    public void SomeBusinessLogic()
    {
      Console.WriteLine("\nSubject: I'm doing something important.");
      this.State = new Random().Next(0, 10);

      Thread.Sleep(15);

      Console.WriteLine("Subject: My state has just changed to: " + this.State);
      this.Notify();
    }
  }

  // Concrete Observers react to the updates issued by the Subject they had
  // been attached to.
  class ConcreteObserverA : IObserver
  {
    public void Update(ISubject subject)
    {      
      if ((subject as Subject).State < 3)
      {
        Console.WriteLine("ConcreteObserverA: Reacted to the event.");
      }
    }
  }

  class ConcreteObserverB : IObserver
  {
    public void Update(ISubject subject)
    {
      if ((subject as Subject).State == 0 || (subject as Subject).State >= 2)
      {
        Console.WriteLine("ConcreteObserverB: Reacted to the event.");
      }
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code.
      var subject = new Subject();
      var observerA = new ConcreteObserverA();
      subject.Attach(observerA);

      var observerB = new ConcreteObserverB();
      subject.Attach(observerB);

      subject.SomeBusinessLogic();
      subject.SomeBusinessLogic();

      subject.Detach(observerB);

      subject.SomeBusinessLogic();
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Subject: Attached an observer.
Subject: Attached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 2
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event.
ConcreteObserverB: Reacted to the event.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 1
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event.
Subject: Detached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 5
Subject: Notifying observers...

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C++ Obserwator w języku Go Obserwator w języku Java Obserwator w języku PHP Obserwator w języku Python Obserwator w języku Ruby Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift Obserwator w języku TypeScript