Summer SALE
Obserwator

Obserwator w języku Java

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie Java, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Oto parę przykładów użycia wzorca w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Subskrybowanie zdarzeń

W poniższym przykładzie, wzorzec Obserwator umożliwia pośrednią współpracę pomiędzy obiektami edytora tekstu. Za każdym razem, gdy obiekt Editor ulega zmianie, informuje o tym zdarzeniu subskrybentów. Metody EmailNotificationListener oraz LogOpenListener reagują na te powiadomienia przystępując do wykonywania swoich głównych zadań.

Klasy subskrybentów nie są sprzęgnięte z klasą edytora i mogą zostać wykorzystane ponownie w innych aplikacjach, jeśli zachodzi taka potrzeba. Klasa Editor zależy tylko od abstrakcyjnego interfejsu subskrybenta. Pozwala to dodawać kolejne typy subskrybentów bez konieczności zmiany kodu edytora.

publisher

publisher/EventManager.java: Bazowy publikujący

package refactoring_guru.observer.example.publisher;

import refactoring_guru.observer.example.listeners.EventListener;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class EventManager {
  Map<String, List<EventListener>> listeners = new HashMap<>();

  public EventManager(String... operations) {
    for (String operation : operations) {
      this.listeners.put(operation, new ArrayList<>());
    }
  }

  public void subscribe(String eventType, EventListener listener) {
    List<EventListener> users = listeners.get(eventType);
    users.add(listener);
  }

  public void unsubscribe(String eventType, EventListener listener) {
    List<EventListener> users = listeners.get(eventType);
    users.remove(listener);
  }

  public void notify(String eventType, File file) {
    List<EventListener> users = listeners.get(eventType);
    for (EventListener listener : users) {
      listener.update(eventType, file);
    }
  }
}

editor

editor/Editor.java: Konkretny publikujący, obserwowany przez inne obiekty

package refactoring_guru.observer.example.editor;

import refactoring_guru.observer.example.publisher.EventManager;

import java.io.File;

public class Editor {
  public EventManager events;
  private File file;

  public Editor() {
    this.events = new EventManager("open", "save");
  }

  public void openFile(String filePath) {
    this.file = new File(filePath);
    events.notify("open", file);
  }

  public void saveFile() throws Exception {
    if (this.file != null) {
      events.notify("save", file);
    } else {
      throw new Exception("Please open a file first.");
    }
  }
}

listeners

listeners/EventListener.java: Wspólny interfejs obserwatora

package refactoring_guru.observer.example.listeners;

import java.io.File;

public interface EventListener {
  void update(String eventType, File file);
}

listeners/EmailNotificationListener.java: Wysyła emaile otrzymawszy powiadomienie

package refactoring_guru.observer.example.listeners;

import java.io.File;

public class EmailNotificationListener implements EventListener {
  private String email;

  public EmailNotificationListener(String email) {
    this.email = email;
  }

  @Override
  public void update(String eventType, File file) {
    System.out.println("Email to " + email + ": Someone has performed " + eventType + " operation with the following file: " + file.getName());
  }
}

listeners/LogOpenListener.java: Zapisuje komunikat do dziennika otrzymawszy powiadomienie

package refactoring_guru.observer.example.listeners;

import java.io.File;

public class LogOpenListener implements EventListener {
  private File log;

  public LogOpenListener(String fileName) {
    this.log = new File(fileName);
  }

  @Override
  public void update(String eventType, File file) {
    System.out.println("Save to log " + log + ": Someone has performed " + eventType + " operation with the following file: " + file.getName());
  }
}

Demo.java: Kod inicjalizacyjny

package refactoring_guru.observer.example;

import refactoring_guru.observer.example.editor.Editor;
import refactoring_guru.observer.example.listeners.EmailNotificationListener;
import refactoring_guru.observer.example.listeners.LogOpenListener;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Editor editor = new Editor();
    editor.events.subscribe("open", new LogOpenListener("/path/to/log/file.txt"));
    editor.events.subscribe("save", new EmailNotificationListener("admin@example.com"));

    try {
      editor.openFile("test.txt");
      editor.saveFile();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

Save to log \path\to\log\file.txt: Someone has performed open operation with the following file: test.txt
Email to admin@example.com: Someone has performed save operation with the following file: test.txt

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C# Obserwator w języku C++ Obserwator w języku Go Obserwator w języku PHP Obserwator w języku Python Obserwator w języku Ruby Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift Obserwator w języku TypeScript