Summer SALE
Obserwator

Obserwator w języku PHP

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przypadki użycia: PHP posiada wiele wbudowanych interfejsów (SplSubject, SplObserver), z pomocą których można stworzyć własne implementacje wzorca Obserwator kompatybilne z resztą kodu PHP.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C# Obserwator w języku C++ Obserwator w języku Go Obserwator w języku Java Obserwator w języku Python Obserwator w języku Ruby Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift Obserwator w języku TypeScript