Summer SALE
Stan

Stan w języku PHP

Stan to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zmieniać zachowanie obiektu w odpowiedzi na zmianę jego wewnętrznego stanu.

Wzorzec Stan zakłada ekstrakcję zachowań odnoszących się do stanu obiektu do osobnych klas odpowiadających jego poszczególnym stanom. Pierwotny obiekt wówczas deleguje pracę instancjom tych klas, zamiast wykonywać ją samodzielnie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Stan jest czasem stosowany w PHP w celu przekształcania obszernych i skomplikowanych maszyn stanów opartych o instrukcję switch w obiekty.

Identyfikacja: Wzorzec Stan można poznać po obecności metod zmieniających swoje zachowanie zależnie od stanu obiektu, sterowanego z zewnątrz.

Stan w innych językach

Stan w języku C# Stan w języku C++ Stan w języku Go Stan w języku Java Stan w języku Python Stan w języku Ruby Stan w języku Rust Stan w języku Swift Stan w języku TypeScript