Spring SALE
Stan

Stan w języku Python

Stan to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zmieniać zachowanie obiektu w odpowiedzi na zmianę jego wewnętrznego stanu.

Wzorzec Stan zakłada ekstrakcję zachowań odnoszących się do stanu obiektu do osobnych klas odpowiadających jego poszczególnym stanom. Pierwotny obiekt wówczas deleguje pracę instancjom tych klas, zamiast wykonywać ją samodzielnie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Stan jest powszechnie stosowany w kodzie Python w celu konwersji obszernych maszyn stanów opartych na instrukcji switch w obiekty.

Identyfikacja: Wzorzec Stan można poznać po obecności metod zmieniających swoje zachowanie zależnie od stanu obiektu, sterowanego z zewnątrz.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Stan ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Context:
  """
  The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains
  a reference to an instance of a State subclass, which represents the current
  state of the Context.
  """

  _state = None
  """
  A reference to the current state of the Context.
  """

  def __init__(self, state: State) -> None:
    self.transition_to(state)

  def transition_to(self, state: State):
    """
    The Context allows changing the State object at runtime.
    """

    print(f"Context: Transition to {type(state).__name__}")
    self._state = state
    self._state.context = self

  """
  The Context delegates part of its behavior to the current State object.
  """

  def request1(self):
    self._state.handle1()

  def request2(self):
    self._state.handle2()


class State(ABC):
  """
  The base State class declares methods that all Concrete State should
  implement and also provides a backreference to the Context object,
  associated with the State. This backreference can be used by States to
  transition the Context to another State.
  """

  @property
  def context(self) -> Context:
    return self._context

  @context.setter
  def context(self, context: Context) -> None:
    self._context = context

  @abstractmethod
  def handle1(self) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def handle2(self) -> None:
    pass


"""
Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
Context.
"""


class ConcreteStateA(State):
  def handle1(self) -> None:
    print("ConcreteStateA handles request1.")
    print("ConcreteStateA wants to change the state of the context.")
    self.context.transition_to(ConcreteStateB())

  def handle2(self) -> None:
    print("ConcreteStateA handles request2.")


class ConcreteStateB(State):
  def handle1(self) -> None:
    print("ConcreteStateB handles request1.")

  def handle2(self) -> None:
    print("ConcreteStateB handles request2.")
    print("ConcreteStateB wants to change the state of the context.")
    self.context.transition_to(ConcreteStateA())


if __name__ == "__main__":
  # The client code.

  context = Context(ConcreteStateA())
  context.request1()
  context.request2()

Output.txt: Wynik działania

Context: Transition to ConcreteStateA
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateB
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateA

Stan w innych językach

Stan w języku C# Stan w języku C++ Stan w języku Go Stan w języku Java Stan w języku PHP Stan w języku Ruby Stan w języku Rust Stan w języku Swift Stan w języku TypeScript