Summer SALE
Стан

Стан на Python

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в Python для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Ознаки застосування патерна: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Context:
  """
  The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains
  a reference to an instance of a State subclass, which represents the current
  state of the Context.
  """

  _state = None
  """
  A reference to the current state of the Context.
  """

  def __init__(self, state: State) -> None:
    self.transition_to(state)

  def transition_to(self, state: State):
    """
    The Context allows changing the State object at runtime.
    """

    print(f"Context: Transition to {type(state).__name__}")
    self._state = state
    self._state.context = self

  """
  The Context delegates part of its behavior to the current State object.
  """

  def request1(self):
    self._state.handle1()

  def request2(self):
    self._state.handle2()


class State(ABC):
  """
  The base State class declares methods that all Concrete State should
  implement and also provides a backreference to the Context object,
  associated with the State. This backreference can be used by States to
  transition the Context to another State.
  """

  @property
  def context(self) -> Context:
    return self._context

  @context.setter
  def context(self, context: Context) -> None:
    self._context = context

  @abstractmethod
  def handle1(self) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def handle2(self) -> None:
    pass


"""
Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
Context.
"""


class ConcreteStateA(State):
  def handle1(self) -> None:
    print("ConcreteStateA handles request1.")
    print("ConcreteStateA wants to change the state of the context.")
    self.context.transition_to(ConcreteStateB())

  def handle2(self) -> None:
    print("ConcreteStateA handles request2.")


class ConcreteStateB(State):
  def handle1(self) -> None:
    print("ConcreteStateB handles request1.")

  def handle2(self) -> None:
    print("ConcreteStateB handles request2.")
    print("ConcreteStateB wants to change the state of the context.")
    self.context.transition_to(ConcreteStateA())


if __name__ == "__main__":
  # The client code.

  context = Context(ConcreteStateA())
  context.request1()
  context.request2()

Output.txt: Результат виконання

Context: Transition to ConcreteStateA
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateB
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateA

Стан іншими мовами програмування

Стан на C# Стан на C++ Стан на Go Стан на Java Стан на PHP Стан на Ruby Стан на Rust Стан на Swift Стан на TypeScript