Весняний РОЗПРОДАЖ
Стан

Стан на C++

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в C++ для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Ознаки застосування патерна: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.cc: Приклад структури патерна

#include <iostream>
#include <typeinfo>
/**
 * The base State class declares methods that all Concrete State should
 * implement and also provides a backreference to the Context object, associated
 * with the State. This backreference can be used by States to transition the
 * Context to another State.
 */

class Context;

class State {
 /**
  * @var Context
  */
 protected:
 Context *context_;

 public:
 virtual ~State() {
 }

 void set_context(Context *context) {
  this->context_ = context;
 }

 virtual void Handle1() = 0;
 virtual void Handle2() = 0;
};

/**
 * The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains a
 * reference to an instance of a State subclass, which represents the current
 * state of the Context.
 */
class Context {
 /**
  * @var State A reference to the current state of the Context.
  */
 private:
 State *state_;

 public:
 Context(State *state) : state_(nullptr) {
  this->TransitionTo(state);
 }
 ~Context() {
  delete state_;
 }
 /**
  * The Context allows changing the State object at runtime.
  */
 void TransitionTo(State *state) {
  std::cout << "Context: Transition to " << typeid(*state).name() << ".\n";
  if (this->state_ != nullptr)
   delete this->state_;
  this->state_ = state;
  this->state_->set_context(this);
 }
 /**
  * The Context delegates part of its behavior to the current State object.
  */
 void Request1() {
  this->state_->Handle1();
 }
 void Request2() {
  this->state_->Handle2();
 }
};

/**
 * Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
 * Context.
 */

class ConcreteStateA : public State {
 public:
 void Handle1() override;

 void Handle2() override {
  std::cout << "ConcreteStateA handles request2.\n";
 }
};

class ConcreteStateB : public State {
 public:
 void Handle1() override {
  std::cout << "ConcreteStateB handles request1.\n";
 }
 void Handle2() override {
  std::cout << "ConcreteStateB handles request2.\n";
  std::cout << "ConcreteStateB wants to change the state of the context.\n";
  this->context_->TransitionTo(new ConcreteStateA);
 }
};

void ConcreteStateA::Handle1() {
 {
  std::cout << "ConcreteStateA handles request1.\n";
  std::cout << "ConcreteStateA wants to change the state of the context.\n";

  this->context_->TransitionTo(new ConcreteStateB);
 }
}

/**
 * The client code.
 */
void ClientCode() {
 Context *context = new Context(new ConcreteStateA);
 context->Request1();
 context->Request2();
 delete context;
}

int main() {
 ClientCode();
 return 0;
}

Output.txt: Результат виконання

Context: Transition to 14ConcreteStateA.
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to 14ConcreteStateB.
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to 14ConcreteStateA.
 

Стан іншими мовами програмування

Стан на C# Стан на Go Стан на Java Стан на PHP Стан на Python Стан на Ruby Стан на Rust Стан на Swift Стан на TypeScript