Summer SALE
Стратегія

Стратегія на C++

Стратегія — це поведінковий патерн, який виносить набір алгоритмів у власні класи і робить їх взаємозамінними.

Інші об’єкти містять посилання на об’єкт-стратегію та делегують їй роботу. Програма може підмінити цей об’єкт іншим, якщо потрібен інший спосіб вирішення завдання.

Складність:

Популярність:

Застосування: Стратегія часто використовується в C++ коді, особливо там, де потрібно підміняти алгоритм під час виконання програми. Багато прикладів стратегії можна замінити простими lambda-виразами.

Ознаки застосування патерна: Клас делегує виконання вкладеному об’єктові абстрактного типу чи інтерфейсу.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стратегія, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.cc: Приклад структури патерна

/**
 * The Strategy interface declares operations common to all supported versions
 * of some algorithm.
 *
 * The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
 * Strategies.
 */
class Strategy
{
public:
  virtual ~Strategy() = default;
  virtual std::string doAlgorithm(std::string_view data) const = 0;
};

/**
 * The Context defines the interface of interest to clients.
 */

class Context
{
  /**
   * @var Strategy The Context maintains a reference to one of the Strategy
   * objects. The Context does not know the concrete class of a strategy. It
   * should work with all strategies via the Strategy interface.
   */
private:
  std::unique_ptr<Strategy> strategy_;
  /**
   * Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but also
   * provides a setter to change it at runtime.
   */
public:
  explicit Context(std::unique_ptr<Strategy> &&strategy = {}) : strategy_(std::move(strategy))
  {
  }
  /**
   * Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
   */
  void set_strategy(std::unique_ptr<Strategy> &&strategy)
  {
    strategy_ = std::move(strategy);
  }
  /**
   * The Context delegates some work to the Strategy object instead of
   * implementing +multiple versions of the algorithm on its own.
   */
  void doSomeBusinessLogic() const
  {
    if (strategy_) {
      std::cout << "Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)\n";
      std::string result = strategy_->doAlgorithm("aecbd");
      std::cout << result << "\n";
    } else {
      std::cout << "Context: Strategy isn't set\n";
    }
  }
};

/**
 * Concrete Strategies implement the algorithm while following the base Strategy
 * interface. The interface makes them interchangeable in the Context.
 */
class ConcreteStrategyA : public Strategy
{
public:
  std::string doAlgorithm(std::string_view data) const override
  {
    std::string result(data);
    std::sort(std::begin(result), std::end(result));

    return result;
  }
};
class ConcreteStrategyB : public Strategy
{
  std::string doAlgorithm(std::string_view data) const override
  {
    std::string result(data);
    std::sort(std::begin(result), std::end(result), std::greater<>());

    return result;
  }
};
/**
 * The client code picks a concrete strategy and passes it to the context. The
 * client should be aware of the differences between strategies in order to make
 * the right choice.
 */

void clientCode()
{
  Context context(std::make_unique<ConcreteStrategyA>());
  std::cout << "Client: Strategy is set to normal sorting.\n";
  context.doSomeBusinessLogic();
  std::cout << "\n";
  std::cout << "Client: Strategy is set to reverse sorting.\n";
  context.set_strategy(std::make_unique<ConcreteStrategyB>());
  context.doSomeBusinessLogic();
}

int main()
{
  clientCode();
  return 0;
}

Output.txt: Результат виконання

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
abcde

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
edcba

 

Стратегія іншими мовами програмування

Стратегія на C# Стратегія на Go Стратегія на Java Стратегія на PHP Стратегія на Python Стратегія на Ruby Стратегія на Rust Стратегія на Swift Стратегія на TypeScript