Spring SALE
Стратегія

Стратегія на Python

Стратегія — це поведінковий патерн, який виносить набір алгоритмів у власні класи і робить їх взаємозамінними.

Інші об’єкти містять посилання на об’єкт-стратегію та делегують їй роботу. Програма може підмінити цей об’єкт іншим, якщо потрібен інший спосіб вирішення завдання.

Складність:

Популярність:

Застосування: Стратегія часто використовується в Python-коді, особливо там, де потрібно підміняти алгоритм під час виконання програми. Багато прикладів стратегії можна замінити простими lambda-виразами.

Ознаки застосування патерна: Клас делегує виконання вкладеному об’єктові абстрактного типу чи інтерфейсу.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стратегія, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List


class Context():
  """
  The Context defines the interface of interest to clients.
  """

  def __init__(self, strategy: Strategy) -> None:
    """
    Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but
    also provides a setter to change it at runtime.
    """

    self._strategy = strategy

  @property
  def strategy(self) -> Strategy:
    """
    The Context maintains a reference to one of the Strategy objects. The
    Context does not know the concrete class of a strategy. It should work
    with all strategies via the Strategy interface.
    """

    return self._strategy

  @strategy.setter
  def strategy(self, strategy: Strategy) -> None:
    """
    Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
    """

    self._strategy = strategy

  def do_some_business_logic(self) -> None:
    """
    The Context delegates some work to the Strategy object instead of
    implementing multiple versions of the algorithm on its own.
    """

    # ...

    print("Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)")
    result = self._strategy.do_algorithm(["a", "b", "c", "d", "e"])
    print(",".join(result))

    # ...


class Strategy(ABC):
  """
  The Strategy interface declares operations common to all supported versions
  of some algorithm.

  The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
  Strategies.
  """

  @abstractmethod
  def do_algorithm(self, data: List):
    pass


"""
Concrete Strategies implement the algorithm while following the base Strategy
interface. The interface makes them interchangeable in the Context.
"""


class ConcreteStrategyA(Strategy):
  def do_algorithm(self, data: List) -> List:
    return sorted(data)


class ConcreteStrategyB(Strategy):
  def do_algorithm(self, data: List) -> List:
    return reversed(sorted(data))


if __name__ == "__main__":
  # The client code picks a concrete strategy and passes it to the context.
  # The client should be aware of the differences between strategies in order
  # to make the right choice.

  context = Context(ConcreteStrategyA())
  print("Client: Strategy is set to normal sorting.")
  context.do_some_business_logic()
  print()

  print("Client: Strategy is set to reverse sorting.")
  context.strategy = ConcreteStrategyB()
  context.do_some_business_logic()

Output.txt: Результат виконання

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a

Стратегія іншими мовами програмування

Стратегія на C# Стратегія на C++ Стратегія на Go Стратегія на Java Стратегія на PHP Стратегія на Ruby Стратегія на Rust Стратегія на Swift Стратегія на TypeScript