Spring SALE
Стратегія

Стратегія на Ruby

Стратегія — це поведінковий патерн, який виносить набір алгоритмів у власні класи і робить їх взаємозамінними.

Інші об’єкти містять посилання на об’єкт-стратегію та делегують їй роботу. Програма може підмінити цей об’єкт іншим, якщо потрібен інший спосіб вирішення завдання.

Складність:

Популярність:

Застосування: Стратегія часто використовується в Ruby-коді, особливо там, де потрібно підміняти алгоритм під час виконання програми. Багато прикладів стратегії можна замінити простими lambda-виразами.

Ознаки застосування патерна: Клас делегує виконання вкладеному об’єктові абстрактного типу чи інтерфейсу.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стратегія, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Context defines the interface of interest to clients.
class Context
 # The Context maintains a reference to one of the Strategy objects. The
 # Context does not know the concrete class of a strategy. It should work with
 # all strategies via the Strategy interface.
 attr_writer :strategy

 # Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but also
 # provides a setter to change it at runtime.
 def initialize(strategy)
  @strategy = strategy
 end

 # Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
 def strategy=(strategy)
  @strategy = strategy
 end

 # The Context delegates some work to the Strategy object instead of
 # implementing multiple versions of the algorithm on its own.
 def do_some_business_logic
  # ...

  puts 'Context: Sorting data using the strategy (not sure how it\'ll do it)'
  result = @strategy.do_algorithm(%w[a b c d e])
  print result.join(',')

  # ...
 end
end

# The Strategy interface declares operations common to all supported versions of
# some algorithm.
#
# The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
# Strategies.
class Strategy
 # @abstract
 #
 # @param [Array] data
 def do_algorithm(_data)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Strategies implement the algorithm while following the base Strategy
# interface. The interface makes them interchangeable in the Context.

class ConcreteStrategyA < Strategy
 # @param [Array] data
 #
 # @return [Array]
 def do_algorithm(data)
  data.sort
 end
end

class ConcreteStrategyB < Strategy
 # @param [Array] data
 #
 # @return [Array]
 def do_algorithm(data)
  data.sort.reverse
 end
end

# The client code picks a concrete strategy and passes it to the context. The
# client should be aware of the differences between strategies in order to make
# the right choice.

context = Context.new(ConcreteStrategyA.new)
puts 'Client: Strategy is set to normal sorting.'
context.do_some_business_logic
puts "\n\n"

puts 'Client: Strategy is set to reverse sorting.'
context.strategy = ConcreteStrategyB.new
context.do_some_business_logic

output.txt: Результат виконання

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a

Стратегія іншими мовами програмування

Стратегія на C# Стратегія на C++ Стратегія на Go Стратегія на Java Стратегія на PHP Стратегія на Python Стратегія на Rust Стратегія на Swift Стратегія на TypeScript