🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Стратегія

Стратегія на C#

Стратегія — це поведінковий патерн, який виносить набір алгоритмів у власні класи і робить їх взаємозамінними.

Інші об’єкти містять посилання на об’єкт-стратегію та делегують їй роботу. Програма може підмінити цей об’єкт іншим, якщо потрібен інший спосіб вирішення завдання.

Детальніше про Стратегію

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Стратегія часто використовується в C#-коді, особливо там, де потрібно підміняти алгоритм під час виконання програми. Багато прикладів стратегії можна замінити простими lambda-виразами.

Ознаки застосування патерна: Клас делегує виконання вкладеному об’єктові абстрактного типу чи інтерфейсу.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стратегія, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Strategy.Conceptual
{
  // The Context defines the interface of interest to clients.
  class Context
  {
    // The Context maintains a reference to one of the Strategy objects. The
    // Context does not know the concrete class of a strategy. It should
    // work with all strategies via the Strategy interface.
    private IStrategy _strategy;

    public Context()
    { }

    // Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but
    // also provides a setter to change it at runtime.
    public Context(IStrategy strategy)
    {
      this._strategy = strategy;
    }

    // Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
    public void SetStrategy(IStrategy strategy)
    {
      this._strategy = strategy;
    }

    // The Context delegates some work to the Strategy object instead of
    // implementing multiple versions of the algorithm on its own.
    public void DoSomeBusinessLogic()
    {
      Console.WriteLine("Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)");
      var result = this._strategy.DoAlgorithm(new List<string> { "a", "b", "c", "d", "e" });

      string resultStr = string.Empty;
      foreach (var element in result as List<string>)
      {
        resultStr += element + ",";
      }

      Console.WriteLine(resultStr);
    }
  }

  // The Strategy interface declares operations common to all supported
  // versions of some algorithm.
  //
  // The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
  // Strategies.
  public interface IStrategy
  {
    object DoAlgorithm(object data);
  }

  // Concrete Strategies implement the algorithm while following the base
  // Strategy interface. The interface makes them interchangeable in the
  // Context.
  class ConcreteStrategyA : IStrategy
  {
    public object DoAlgorithm(object data)
    {
      var list = data as List<string>;
      list.Sort();

      return list;
    }
  }

  class ConcreteStrategyB : IStrategy
  {
    public object DoAlgorithm(object data)
    {
      var list = data as List<string>;
      list.Sort();
      list.Reverse();

      return list;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code picks a concrete strategy and passes it to the
      // context. The client should be aware of the differences between
      // strategies in order to make the right choice.
      var context = new Context();

      Console.WriteLine("Client: Strategy is set to normal sorting.");
      context.SetStrategy(new ConcreteStrategyA());
      context.DoSomeBusinessLogic();
      
      Console.WriteLine();
      
      Console.WriteLine("Client: Strategy is set to reverse sorting.");
      context.SetStrategy(new ConcreteStrategyB());
      context.DoSomeBusinessLogic();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a

Стратегія іншими мовами програмування

Стратегія на Java Стратегія на PHP Стратегія на Python Стратегія на Ruby Стратегія на Swift Стратегія на TypeScript