🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Стратегія

Strategy Стратегія Strategy

Стратегія — це поведінковий патерн, який виносить набір алгоритмів у власні класи і робить їх взаємозамінними.

Інші об’єкти містять посилання на об’єкт-стратегію та делегують їй роботу. Програма може підмінити цей об’єкт іншим, якщо потрібен інший спосіб вирішення завдання.

Детальніше про Стратегію

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Стратегія часто використовується в C#-коді, особливо там, де потрібно підміняти алгоритм під час виконання програми. Починаючи з Java 8, багато прикладів стратегії можна замінити простими lambda-виразами.

Ознаки застосування патерну: Клас делегує виконання вкладеному об’єктові абстрактного типу чи інтерфейсу.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Стратегія, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Strategy.Structural
{
  class Context
  {
    private Strategy _strategy;

    public Context()
    { }

    public Context(Strategy strategy)
    {
      this._strategy = strategy;
    }

    public void setStrategy(Strategy strategy)
    {
      this._strategy = strategy;
    }

    public void doSomeBusinessLogic()
    {
      Console.Write("Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)\n");
      var result = this._strategy.doAlgorithm(new List<string> { "a", "b", "c", "d", "e" });

      string result_str = string.Empty;
      foreach(var element in result as List<string>)
      {
        result_str += element + ",";
      }

      Console.Write(result_str);
    }
  }

  interface Strategy
  {
    object doAlgorithm(object data);
  }

  class ConcreteStrategyA : Strategy
  {
    public object doAlgorithm(object data)
    {
      var list = data as List<string>;
      list.Sort();

      return list;
    }
  }

  class ConcreteStrategyB : Strategy
  {
    public object doAlgorithm(object data)
    {
      var list = data as List<string>;
      list.Sort();
      list.Reverse();

      return list;
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode()
    {
      var context = new Context();

      Console.Write("Client: Strategy is set to normal sorting.\n");
      context.setStrategy(new ConcreteStrategyA());
      context.doSomeBusinessLogic();
      Console.Write("\n");
      Console.Write("Client: Strategy is set to reverse sorting.\n");
      context.setStrategy(new ConcreteStrategyB());
      context.doSomeBusinessLogic();

      Console.Write("\n");
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client.ClientCode();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a