Wiosenna WYPRZEDAŻ
Strategia

Strategia w języku C#

Strategia to behawioralny wzorzec projektowy zakładający przekształcenie zestawu zachowań w obiekty, które można stosować zamiennie w pierwotnym obiekcie.

Pierwotny obiekt, zwany kontekstem, przechowuje odniesienie do obiektu-strategii i deleguje mu działania związane z danym zachowaniem. Aby zmienić sposób, w jaki kontekst wykonuje swą pracę, należy zamienić bieżąco przypisany obiekt strategii na inny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Strategia jest bardzo powszechny w kodzie C#. Często stosuje się go w różnych frameworkach by umożliwić użytkownikom zmianę funkcjonalności klasy bez konieczności rozszerzania jej.

Identyfikacja: Wzorzec Strategia można rozpoznać po obecności metody pozwalającej wykonywać faktyczną pracę zagnieżdżonemu obiektowi oraz po obecności settera umożliwiającego wymianę tego obiektu na inny.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Strategia ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Strategy.Conceptual
{
  // The Context defines the interface of interest to clients.
  class Context
  {
    // The Context maintains a reference to one of the Strategy objects. The
    // Context does not know the concrete class of a strategy. It should
    // work with all strategies via the Strategy interface.
    private IStrategy _strategy;

    public Context()
    { }

    // Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but
    // also provides a setter to change it at runtime.
    public Context(IStrategy strategy)
    {
      this._strategy = strategy;
    }

    // Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
    public void SetStrategy(IStrategy strategy)
    {
      this._strategy = strategy;
    }

    // The Context delegates some work to the Strategy object instead of
    // implementing multiple versions of the algorithm on its own.
    public void DoSomeBusinessLogic()
    {
      Console.WriteLine("Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)");
      var result = this._strategy.DoAlgorithm(new List<string> { "a", "b", "c", "d", "e" });

      string resultStr = string.Empty;
      foreach (var element in result as List<string>)
      {
        resultStr += element + ",";
      }

      Console.WriteLine(resultStr);
    }
  }

  // The Strategy interface declares operations common to all supported
  // versions of some algorithm.
  //
  // The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
  // Strategies.
  public interface IStrategy
  {
    object DoAlgorithm(object data);
  }

  // Concrete Strategies implement the algorithm while following the base
  // Strategy interface. The interface makes them interchangeable in the
  // Context.
  class ConcreteStrategyA : IStrategy
  {
    public object DoAlgorithm(object data)
    {
      var list = data as List<string>;
      list.Sort();

      return list;
    }
  }

  class ConcreteStrategyB : IStrategy
  {
    public object DoAlgorithm(object data)
    {
      var list = data as List<string>;
      list.Sort();
      list.Reverse();

      return list;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code picks a concrete strategy and passes it to the
      // context. The client should be aware of the differences between
      // strategies in order to make the right choice.
      var context = new Context();

      Console.WriteLine("Client: Strategy is set to normal sorting.");
      context.SetStrategy(new ConcreteStrategyA());
      context.DoSomeBusinessLogic();
      
      Console.WriteLine();
      
      Console.WriteLine("Client: Strategy is set to reverse sorting.");
      context.SetStrategy(new ConcreteStrategyB());
      context.DoSomeBusinessLogic();
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a

Strategia w innych językach

Strategia w języku C++ Strategia w języku Go Strategia w języku Java Strategia w języku PHP Strategia w języku Python Strategia w języku Ruby Strategia w języku Rust Strategia w języku Swift Strategia w języku TypeScript