Wiosenna WYPRZEDAŻ
Metoda szablonowa

Metoda szablonowa w języku C#

Metoda szablonowa to behawioralny wzorzec projektowy według którego definiuje się szkielet algorytmu w klasie bazowej i pozwala klasom pochodnym nadpisać poszczególne jego etapy bez zmiany ogólnej struktury.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Metoda szablonowa jest dość powszechnie stosowana we frameworkach C#. Twórcy oprogramowania często za jej pomocą dają użytkownikom frameworku możliwość rozszerzenia jego standardowej funkcjonalności poprzez dziedziczenie.

Identyfikacja: Zastosowanie tego wzorca można poznać po obecności behawioralnych metod posiadających jakieś domyślne zachowanie zdefiniowane przez klasę bazową.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Metoda szablonowa ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.TemplateMethod.Conceptual
{
  // The Abstract Class defines a template method that contains a skeleton of
  // some algorithm, composed of calls to (usually) abstract primitive
  // operations.
  //
  // Concrete subclasses should implement these operations, but leave the
  // template method itself intact.
  abstract class AbstractClass
  {
    // The template method defines the skeleton of an algorithm.
    public void TemplateMethod()
    {
      this.BaseOperation1();
      this.RequiredOperations1();
      this.BaseOperation2();
      this.Hook1();
      this.RequiredOperation2();
      this.BaseOperation3();
      this.Hook2();
    }

    // These operations already have implementations.
    protected void BaseOperation1()
    {
      Console.WriteLine("AbstractClass says: I am doing the bulk of the work");
    }

    protected void BaseOperation2()
    {
      Console.WriteLine("AbstractClass says: But I let subclasses override some operations");
    }

    protected void BaseOperation3()
    {
      Console.WriteLine("AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway");
    }
    
    // These operations have to be implemented in subclasses.
    protected abstract void RequiredOperations1();

    protected abstract void RequiredOperation2();
    
    // These are "hooks." Subclasses may override them, but it's not
    // mandatory since the hooks already have default (but empty)
    // implementation. Hooks provide additional extension points in some
    // crucial places of the algorithm.
    protected virtual void Hook1() { }

    protected virtual void Hook2() { }
  }

  // Concrete classes have to implement all abstract operations of the base
  // class. They can also override some operations with a default
  // implementation.
  class ConcreteClass1 : AbstractClass
  {
    protected override void RequiredOperations1()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteClass1 says: Implemented Operation1");
    }

    protected override void RequiredOperation2()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteClass1 says: Implemented Operation2");
    }
  }

  // Usually, concrete classes override only a fraction of base class'
  // operations.
  class ConcreteClass2 : AbstractClass
  {
    protected override void RequiredOperations1()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteClass2 says: Implemented Operation1");
    }

    protected override void RequiredOperation2()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteClass2 says: Implemented Operation2");
    }

    protected override void Hook1()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteClass2 says: Overridden Hook1");
    }
  }

  class Client
  {
    // The client code calls the template method to execute the algorithm.
    // Client code does not have to know the concrete class of an object it
    // works with, as long as it works with objects through the interface of
    // their base class.
    public static void ClientCode(AbstractClass abstractClass)
    {
      // ...
      abstractClass.TemplateMethod();
      // ...
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Same client code can work with different subclasses:");

      Client.ClientCode(new ConcreteClass1());

      Console.Write("\n");
      
      Console.WriteLine("Same client code can work with different subclasses:");
      Client.ClientCode(new ConcreteClass2());
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass1 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass1 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass2 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass2 says: Overridden Hook1
ConcreteClass2 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Metoda szablonowa w innych językach

Metoda szablonowa w języku C++ Metoda szablonowa w języku Go Metoda szablonowa w języku Java Metoda szablonowa w języku PHP Metoda szablonowa w języku Python Metoda szablonowa w języku Ruby Metoda szablonowa w języku Rust Metoda szablonowa w języku Swift Metoda szablonowa w języku TypeScript