Wiosenna WYPRZEDAŻ
Metoda szablonowa

Metoda szablonowa w języku Ruby

Metoda szablonowa to behawioralny wzorzec projektowy według którego definiuje się szkielet algorytmu w klasie bazowej i pozwala klasom pochodnym nadpisać poszczególne jego etapy bez zmiany ogólnej struktury.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Metoda szablonowa jest dość powszechnie stosowana we frameworkach Ruby. Twórcy oprogramowania często za jej pomocą dają użytkownikom frameworku możliwość rozszerzenia jego standardowej funkcjonalności poprzez dziedziczenie.

Identyfikacja: Zastosowanie tego wzorca można poznać po obecności behawioralnych metod posiadających jakieś domyślne zachowanie zdefiniowane przez klasę bazową.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Metoda szablonowa ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Abstract Class defines a template method that contains a skeleton of some
# algorithm, composed of calls to (usually) abstract primitive operations.
#
# Concrete subclasses should implement these operations, but leave the template
# method itself intact.
class AbstractClass
 # The template method defines the skeleton of an algorithm.
 def template_method
  base_operation1
  required_operations1
  base_operation2
  hook1
  required_operations2
  base_operation3
  hook2
 end

 # These operations already have implementations.

 def base_operation1
  puts 'AbstractClass says: I am doing the bulk of the work'
 end

 def base_operation2
  puts 'AbstractClass says: But I let subclasses override some operations'
 end

 def base_operation3
  puts 'AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway'
 end

 # These operations have to be implemented in subclasses.
 def required_operations1
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def required_operations2
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # These are "hooks." Subclasses may override them, but it's not mandatory
 # since the hooks already have default (but empty) implementation. Hooks
 # provide additional extension points in some crucial places of the algorithm.

 def hook1; end

 def hook2; end
end

# Concrete classes have to implement all abstract operations of the base class.
# They can also override some operations with a default implementation.
class ConcreteClass1 < AbstractClass
 def required_operations1
  puts 'ConcreteClass1 says: Implemented Operation1'
 end

 def required_operations2
  puts 'ConcreteClass1 says: Implemented Operation2'
 end
end

# Usually, concrete classes override only a fraction of base class' operations.
class ConcreteClass2 < AbstractClass
 def required_operations1
  puts 'ConcreteClass2 says: Implemented Operation1'
 end

 def required_operations2
  puts 'ConcreteClass2 says: Implemented Operation2'
 end

 def hook1
  puts 'ConcreteClass2 says: Overridden Hook1'
 end
end

# The client code calls the template method to execute the algorithm. Client
# code does not have to know the concrete class of an object it works with, as
# long as it works with objects through the interface of their base class.
def client_code(abstract_class)
 # ...
 abstract_class.template_method
 # ...
end

puts 'Same client code can work with different subclasses:'
client_code(ConcreteClass1.new)
puts "\n"

puts 'Same client code can work with different subclasses:'
client_code(ConcreteClass2.new)

output.txt: Wynik działania

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass1 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass1 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass2 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass2 says: Overridden Hook1
ConcreteClass2 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Metoda szablonowa w innych językach

Metoda szablonowa w języku C# Metoda szablonowa w języku C++ Metoda szablonowa w języku Go Metoda szablonowa w języku Java Metoda szablonowa w języku PHP Metoda szablonowa w języku Python Metoda szablonowa w języku Rust Metoda szablonowa w języku Swift Metoda szablonowa w języku TypeScript