Spring SALE
Metoda szablonowa

Metoda szablonowa w języku PHP

Metoda szablonowa to behawioralny wzorzec projektowy według którego definiuje się szkielet algorytmu w klasie bazowej i pozwala klasom pochodnym nadpisać poszczególne jego etapy bez zmiany ogólnej struktury.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Metoda szablonowa jest dość powszechnie stosowany we frameworkach PHP. Upraszcza rozszerzanie domyślnej funkcjonalności frameworku stosując dziedziczenie klas.

Identyfikacja: Zastosowanie tego wzorca można poznać po obecności behawioralnych metod posiadających jakieś domyślne zachowanie zdefiniowane przez klasę bazową.

Metoda szablonowa w innych językach

Metoda szablonowa w języku C# Metoda szablonowa w języku C++ Metoda szablonowa w języku Go Metoda szablonowa w języku Java Metoda szablonowa w języku Python Metoda szablonowa w języku Ruby Metoda szablonowa w języku Rust Metoda szablonowa w języku Swift Metoda szablonowa w języku TypeScript