Summer SALE
Шаблонний метод

Шаблонний метод на Ruby

Шаблонний метод — це поведінковий патерн, який визначає кістяк алгоритму в суперкласі та змушує підкласи реалізувати конкретні кроки цього алгоритму.

Складність:

Популярність:

Застосування: Шаблонні методи можна зустріти в багатьох бібліотечних класах Ruby. Розробники створюють їх, щоб дозволити клієнтам легко та швидко розширювати стандартний код за допомогою спадкування.

Ознаки застосування патерна: Клас змушує своїх нащадків реалізувати методи-кроки, але самостійно реалізовує структуру алгоритму.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Шаблонний метод, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Abstract Class defines a template method that contains a skeleton of some
# algorithm, composed of calls to (usually) abstract primitive operations.
#
# Concrete subclasses should implement these operations, but leave the template
# method itself intact.
class AbstractClass
 # The template method defines the skeleton of an algorithm.
 def template_method
  base_operation1
  required_operations1
  base_operation2
  hook1
  required_operations2
  base_operation3
  hook2
 end

 # These operations already have implementations.

 def base_operation1
  puts 'AbstractClass says: I am doing the bulk of the work'
 end

 def base_operation2
  puts 'AbstractClass says: But I let subclasses override some operations'
 end

 def base_operation3
  puts 'AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway'
 end

 # These operations have to be implemented in subclasses.
 def required_operations1
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def required_operations2
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # These are "hooks." Subclasses may override them, but it's not mandatory
 # since the hooks already have default (but empty) implementation. Hooks
 # provide additional extension points in some crucial places of the algorithm.

 def hook1; end

 def hook2; end
end

# Concrete classes have to implement all abstract operations of the base class.
# They can also override some operations with a default implementation.
class ConcreteClass1 < AbstractClass
 def required_operations1
  puts 'ConcreteClass1 says: Implemented Operation1'
 end

 def required_operations2
  puts 'ConcreteClass1 says: Implemented Operation2'
 end
end

# Usually, concrete classes override only a fraction of base class' operations.
class ConcreteClass2 < AbstractClass
 def required_operations1
  puts 'ConcreteClass2 says: Implemented Operation1'
 end

 def required_operations2
  puts 'ConcreteClass2 says: Implemented Operation2'
 end

 def hook1
  puts 'ConcreteClass2 says: Overridden Hook1'
 end
end

# The client code calls the template method to execute the algorithm. Client
# code does not have to know the concrete class of an object it works with, as
# long as it works with objects through the interface of their base class.
def client_code(abstract_class)
 # ...
 abstract_class.template_method
 # ...
end

puts 'Same client code can work with different subclasses:'
client_code(ConcreteClass1.new)
puts "\n"

puts 'Same client code can work with different subclasses:'
client_code(ConcreteClass2.new)

output.txt: Результат виконання

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass1 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass1 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass2 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass2 says: Overridden Hook1
ConcreteClass2 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Шаблонний метод іншими мовами програмування

Шаблонний метод на C# Шаблонний метод на C++ Шаблонний метод на Go Шаблонний метод на Java Шаблонний метод на PHP Шаблонний метод на Python Шаблонний метод на Rust Шаблонний метод на Swift Шаблонний метод на TypeScript