Spring SALE
Шаблонний метод

Шаблонний метод на Java

Шаблонний метод — це поведінковий патерн, який визначає кістяк алгоритму в суперкласі та змушує підкласи реалізувати конкретні кроки цього алгоритму.

Складність:

Популярність:

Застосування: Шаблонні методи можна зустріти в багатьох бібліотечних класах Java. Розробники створюють їх, щоб дозволити клієнтам легко та швидко розширювати стандартний код за допомогою спадкування.

Приклади Шаблонних методів в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Клас змушує своїх нащадків реалізувати методи-кроки, але самостійно реалізовує структуру алгоритму.

Перевизначення кроків алгоритму

Соціальні мережі надають власні методи API для авторизації, постінга та виходу, але загальний процес для всіх мереж збігається.

networks

networks/Network.java: Базовий клас соціальної мережі

package refactoring_guru.template_method.example.networks;

/**
 * Base class of social network.
 */
public abstract class Network {
  String userName;
  String password;

  Network() {}

  /**
   * Publish the data to whatever network.
   */
  public boolean post(String message) {
    // Authenticate before posting. Every network uses a different
    // authentication method.
    if (logIn(this.userName, this.password)) {
      // Send the post data.
      boolean result = sendData(message.getBytes());
      logOut();
      return result;
    }
    return false;
  }

  abstract boolean logIn(String userName, String password);
  abstract boolean sendData(byte[] data);
  abstract void logOut();
}

networks/Facebook.java: Конкретна соціальна мережа

package refactoring_guru.template_method.example.networks;

/**
 * Class of social network
 */
public class Facebook extends Network {
  public Facebook(String userName, String password) {
    this.userName = userName;
    this.password = password;
  }

  public boolean logIn(String userName, String password) {
    System.out.println("\nChecking user's parameters");
    System.out.println("Name: " + this.userName);
    System.out.print("Password: ");
    for (int i = 0; i < this.password.length(); i++) {
      System.out.print("*");
    }
    simulateNetworkLatency();
    System.out.println("\n\nLogIn success on Facebook");
    return true;
  }

  public boolean sendData(byte[] data) {
    boolean messagePosted = true;
    if (messagePosted) {
      System.out.println("Message: '" + new String(data) + "' was posted on Facebook");
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public void logOut() {
    System.out.println("User: '" + userName + "' was logged out from Facebook");
  }

  private void simulateNetworkLatency() {
    try {
      int i = 0;
      System.out.println();
      while (i < 10) {
        System.out.print(".");
        Thread.sleep(500);
        i++;
      }
    } catch (InterruptedException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

networks/Twitter.java: Ще одна конкретна соціальна мережа

package refactoring_guru.template_method.example.networks;

/**
 * Class of social network
 */
public class Twitter extends Network {

  public Twitter(String userName, String password) {
    this.userName = userName;
    this.password = password;
  }

  public boolean logIn(String userName, String password) {
    System.out.println("\nChecking user's parameters");
    System.out.println("Name: " + this.userName);
    System.out.print("Password: ");
    for (int i = 0; i < this.password.length(); i++) {
      System.out.print("*");
    }
    simulateNetworkLatency();
    System.out.println("\n\nLogIn success on Twitter");
    return true;
  }

  public boolean sendData(byte[] data) {
    boolean messagePosted = true;
    if (messagePosted) {
      System.out.println("Message: '" + new String(data) + "' was posted on Twitter");
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public void logOut() {
    System.out.println("User: '" + userName + "' was logged out from Twitter");
  }

  private void simulateNetworkLatency() {
    try {
      int i = 0;
      System.out.println();
      while (i < 10) {
        System.out.print(".");
        Thread.sleep(500);
        i++;
      }
    } catch (InterruptedException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.template_method.example;

import refactoring_guru.template_method.example.networks.Facebook;
import refactoring_guru.template_method.example.networks.Network;
import refactoring_guru.template_method.example.networks.Twitter;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    Network network = null;
    System.out.print("Input user name: ");
    String userName = reader.readLine();
    System.out.print("Input password: ");
    String password = reader.readLine();

    // Enter the message.
    System.out.print("Input message: ");
    String message = reader.readLine();

    System.out.println("\nChoose social network for posting message.\n" +
        "1 - Facebook\n" +
        "2 - Twitter");
    int choice = Integer.parseInt(reader.readLine());

    // Create proper network object and send the message.
    if (choice == 1) {
      network = new Facebook(userName, password);
    } else if (choice == 2) {
      network = new Twitter(userName, password);
    }
    network.post(message);
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Input user name: Jhonatan
Input password: qswe
Input message: Hello, World!

Choose social network for posting message.
1 - Facebook
2 - Twitter
2

Checking user's parameters
Name: Jhonatan
Password: ****
..........

LogIn success on Twitter
Message: 'Hello, World!' was posted on Twitter
User: 'Jhonatan' was logged out from Twitter

Шаблонний метод іншими мовами програмування

Шаблонний метод на C# Шаблонний метод на C++ Шаблонний метод на Go Шаблонний метод на PHP Шаблонний метод на Python Шаблонний метод на Ruby Шаблонний метод на Rust Шаблонний метод на Swift Шаблонний метод на TypeScript