Весняний РОЗПРОДАЖ
Відвідувач

Відвідувач на Java

Відвідувач — це поведінковий патерн, який дозволяє додати нову операцію для цілої ієрархії класів, не змінюючи код цих класів.

Детальніше про те, чому Відвідувач не можна замінити звичайним перевантаженням методів читайте в статті Відвідувач і Double Dispatch.

Складність:

Популярність:

Застосування: Відвідувач нечасто зустрічається в Java-коді внаслідок своєї складності та особливостей реалізації.

Приклади Відвідувачів в стандартних бібліотеках Java:

Серіалізація об'єктів у XML

У нашому прикладі класи геометричних фігур не можуть самостійно експортувати свій стан в XML. Уявіть, що у вас немає доступу до їхнього коду.

Проте, з допомогою Відвідувача ми можемо прикрутити будь-яку поведінку до цієї ієрархії (із застереженням, що в ній буде реалізовано метод accept).

shapes

shapes/Shape.java: Загальний інтерфейс фігур

package refactoring_guru.visitor.example.shapes;

import refactoring_guru.visitor.example.visitor.Visitor;

public interface Shape {
  void move(int x, int y);
  void draw();
  String accept(Visitor visitor);
}

shapes/Dot.java: Крапка

package refactoring_guru.visitor.example.shapes;

import refactoring_guru.visitor.example.visitor.Visitor;

public class Dot implements Shape {
  private int id;
  private int x;
  private int y;

  public Dot() {
  }

  public Dot(int id, int x, int y) {
    this.id = id;
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    // move shape
  }

  @Override
  public void draw() {
    // draw shape
  }

  @Override
  public String accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visitDot(this);
  }

  public int getX() {
    return x;
  }

  public int getY() {
    return y;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }
}

shapes/Circle.java: Круг

package refactoring_guru.visitor.example.shapes;

import refactoring_guru.visitor.example.visitor.Visitor;

public class Circle extends Dot {
  private int radius;

  public Circle(int id, int x, int y, int radius) {
    super(id, x, y);
    this.radius = radius;
  }

  @Override
  public String accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visitCircle(this);
  }

  public int getRadius() {
    return radius;
  }
}

shapes/Rectangle.java: Чотирикутник

package refactoring_guru.visitor.example.shapes;

import refactoring_guru.visitor.example.visitor.Visitor;

public class Rectangle implements Shape {
  private int id;
  private int x;
  private int y;
  private int width;
  private int height;

  public Rectangle(int id, int x, int y, int width, int height) {
    this.id = id;
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public String accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visitRectangle(this);
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    // move shape
  }

  @Override
  public void draw() {
    // draw shape
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public int getX() {
    return x;
  }

  public int getY() {
    return y;
  }

  public int getWidth() {
    return width;
  }

  public int getHeight() {
    return height;
  }
}

shapes/CompoundShape.java: Складена фігура

package refactoring_guru.visitor.example.shapes;

import refactoring_guru.visitor.example.visitor.Visitor;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CompoundShape implements Shape {
  public int id;
  public List<Shape> children = new ArrayList<>();

  public CompoundShape(int id) {
    this.id = id;
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    // move shape
  }

  @Override
  public void draw() {
    // draw shape
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  @Override
  public String accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visitCompoundGraphic(this);
  }

  public void add(Shape shape) {
    children.add(shape);
  }
}

visitor

visitor/Visitor.java: Інтерфейс відвідувача

package refactoring_guru.visitor.example.visitor;

import refactoring_guru.visitor.example.shapes.Circle;
import refactoring_guru.visitor.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.visitor.example.shapes.Dot;
import refactoring_guru.visitor.example.shapes.Rectangle;

public interface Visitor {
  String visitDot(Dot dot);

  String visitCircle(Circle circle);

  String visitRectangle(Rectangle rectangle);

  String visitCompoundGraphic(CompoundShape cg);
}

visitor/XMLExportVisitor.java: Конкретний відвідувач

package refactoring_guru.visitor.example.visitor;

import refactoring_guru.visitor.example.shapes.*;

public class XMLExportVisitor implements Visitor {

  public String export(Shape... args) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + "\n");
    for (Shape shape : args) {
      sb.append(shape.accept(this)).append("\n");
    }
    return sb.toString();
  }

  public String visitDot(Dot d) {
    return "<dot>" + "\n" +
        "  <id>" + d.getId() + "</id>" + "\n" +
        "  <x>" + d.getX() + "</x>" + "\n" +
        "  <y>" + d.getY() + "</y>" + "\n" +
        "</dot>";
  }

  public String visitCircle(Circle c) {
    return "<circle>" + "\n" +
        "  <id>" + c.getId() + "</id>" + "\n" +
        "  <x>" + c.getX() + "</x>" + "\n" +
        "  <y>" + c.getY() + "</y>" + "\n" +
        "  <radius>" + c.getRadius() + "</radius>" + "\n" +
        "</circle>";
  }

  public String visitRectangle(Rectangle r) {
    return "<rectangle>" + "\n" +
        "  <id>" + r.getId() + "</id>" + "\n" +
        "  <x>" + r.getX() + "</x>" + "\n" +
        "  <y>" + r.getY() + "</y>" + "\n" +
        "  <width>" + r.getWidth() + "</width>" + "\n" +
        "  <height>" + r.getHeight() + "</height>" + "\n" +
        "</rectangle>";
  }

  public String visitCompoundGraphic(CompoundShape cg) {
    return "<compound_graphic>" + "\n" +
        "  <id>" + cg.getId() + "</id>" + "\n" +
        _visitCompoundGraphic(cg) +
        "</compound_graphic>";
  }

  private String _visitCompoundGraphic(CompoundShape cg) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (Shape shape : cg.children) {
      String obj = shape.accept(this);
      // Proper indentation for sub-objects.
      obj = "  " + obj.replace("\n", "\n  ") + "\n";
      sb.append(obj);
    }
    return sb.toString();
  }

}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.visitor.example;

import refactoring_guru.visitor.example.shapes.*;
import refactoring_guru.visitor.example.visitor.XMLExportVisitor;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Dot dot = new Dot(1, 10, 55);
    Circle circle = new Circle(2, 23, 15, 10);
    Rectangle rectangle = new Rectangle(3, 10, 17, 20, 30);

    CompoundShape compoundShape = new CompoundShape(4);
    compoundShape.add(dot);
    compoundShape.add(circle);
    compoundShape.add(rectangle);

    CompoundShape c = new CompoundShape(5);
    c.add(dot);
    compoundShape.add(c);

    export(circle, compoundShape);
  }

  private static void export(Shape... shapes) {
    XMLExportVisitor exportVisitor = new XMLExportVisitor();
    System.out.println(exportVisitor.export(shapes));
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<circle>
  <id>2</id>
  <x>23</x>
  <y>15</y>
  <radius>10</radius>
</circle>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<compound_graphic>
  <id>4</id>
  <dot>
    <id>1</id>
    <x>10</x>
    <y>55</y>
  </dot>
  <circle>
    <id>2</id>
    <x>23</x>
    <y>15</y>
    <radius>10</radius>
  </circle>
  <rectangle>
    <id>3</id>
    <x>10</x>
    <y>17</y>
    <width>20</width>
    <height>30</height>
  </rectangle>
  <compound_graphic>
    <id>5</id>
    <dot>
      <id>1</id>
      <x>10</x>
      <y>55</y>
    </dot>
  </compound_graphic>
</compound_graphic>

Відвідувач іншими мовами програмування

Відвідувач на C# Відвідувач на C++ Відвідувач на Go Відвідувач на PHP Відвідувач на Python Відвідувач на Ruby Відвідувач на Rust Відвідувач на Swift Відвідувач на TypeScript