Весняний РОЗПРОДАЖ
Відвідувач

Відвідувач на Ruby

Відвідувач — це поведінковий патерн, який дозволяє додати нову операцію для цілої ієрархії класів, не змінюючи код цих класів.

Детальніше про те, чому Відвідувач не можна замінити звичайним перевантаженням методів читайте в статті Відвідувач і Double Dispatch.

Складність:

Популярність:

Застосування: Відвідувач нечасто зустрічається в Ruby-коді внаслідок своєї складності та особливостей реалізації.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Відвідувач, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Component interface declares an `accept` method that should take the base
# visitor interface as an argument.
class Component
 # @abstract
 #
 # @param [Visitor] visitor
 def accept(_visitor)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Each Concrete Component must implement the `accept` method in such a way that
# it calls the visitor's method corresponding to the component's class.
class ConcreteComponentA < Component
 # Note that we're calling `visitConcreteComponentA`, which matches the current
 # class name. This way we let the visitor know the class of the component it
 # works with.
 def accept(visitor)
  visitor.visit_concrete_component_a(self)
 end

 # Concrete Components may have special methods that don't exist in their base
 # class or interface. The Visitor is still able to use these methods since
 # it's aware of the component's concrete class.
 def exclusive_method_of_concrete_component_a
  'A'
 end
end

# Same here: visit_concrete_component_b => ConcreteComponentB
class ConcreteComponentB < Component
 # @param [Visitor] visitor
 def accept(visitor)
  visitor.visit_concrete_component_b(self)
 end

 def special_method_of_concrete_component_b
  'B'
 end
end

# The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond to
# component classes. The signature of a visiting method allows the visitor to
# identify the exact class of the component that it's dealing with.
class Visitor
 # @abstract
 #
 # @param [ConcreteComponentA] element
 def visit_concrete_component_a(_element)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 #
 # @param [ConcreteComponentB] element
 def visit_concrete_component_b(_element)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which can
# work with all concrete component classes.
#
# You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using it
# with a complex object structure, such as a Composite tree. In this case, it
# might be helpful to store some intermediate state of the algorithm while
# executing visitor's methods over various objects of the structure.
class ConcreteVisitor1 < Visitor
 def visit_concrete_component_a(element)
  puts "#{element.exclusive_method_of_concrete_component_a} + #{self.class}"
 end

 def visit_concrete_component_b(element)
  puts "#{element.special_method_of_concrete_component_b} + #{self.class}"
 end
end

class ConcreteVisitor2 < Visitor
 def visit_concrete_component_a(element)
  puts "#{element.exclusive_method_of_concrete_component_a} + #{self.class}"
 end

 def visit_concrete_component_b(element)
  puts "#{element.special_method_of_concrete_component_b} + #{self.class}"
 end
end

# The client code can run visitor operations over any set of elements without
# figuring out their concrete classes. The accept operation directs a call to
# the appropriate operation in the visitor object.
def client_code(components, visitor)
 # ...
 components.each do |component|
  component.accept(visitor)
 end
 # ...
end

components = [ConcreteComponentA.new, ConcreteComponentB.new]

puts 'The client code works with all visitors via the base Visitor interface:'
visitor1 = ConcreteVisitor1.new
client_code(components, visitor1)

puts 'It allows the same client code to work with different types of visitors:'
visitor2 = ConcreteVisitor2.new
client_code(components, visitor2)

output.txt: Результат виконання

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1
It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Відвідувач іншими мовами програмування

Відвідувач на C# Відвідувач на C++ Відвідувач на Go Відвідувач на Java Відвідувач на PHP Відвідувач на Python Відвідувач на Rust Відвідувач на Swift Відвідувач на TypeScript