Spring SALE
Odwiedzający

Odwiedzający w języku Ruby

Odwiedzający to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający dodawać nowe zachowanie istniejącej hierarchii klas bez zmiany kodu jej klas.

O tym, dlaczego Odwiedzającego nie można po prostu zastąpić przeciążaniem metod, przeczytasz w naszym artykule Odwiedzający i podwójna dyspozycja.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Odwiedzający nie jest zbyt powszechnie stosowany, gdyż jest skomplikowany i ma wąski zakres stosowania.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Odwiedzający ze szczególnym naciskiem na następujące zagadnienia:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Component interface declares an `accept` method that should take the base
# visitor interface as an argument.
class Component
 # @abstract
 #
 # @param [Visitor] visitor
 def accept(_visitor)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Each Concrete Component must implement the `accept` method in such a way that
# it calls the visitor's method corresponding to the component's class.
class ConcreteComponentA < Component
 # Note that we're calling `visitConcreteComponentA`, which matches the current
 # class name. This way we let the visitor know the class of the component it
 # works with.
 def accept(visitor)
  visitor.visit_concrete_component_a(self)
 end

 # Concrete Components may have special methods that don't exist in their base
 # class or interface. The Visitor is still able to use these methods since
 # it's aware of the component's concrete class.
 def exclusive_method_of_concrete_component_a
  'A'
 end
end

# Same here: visit_concrete_component_b => ConcreteComponentB
class ConcreteComponentB < Component
 # @param [Visitor] visitor
 def accept(visitor)
  visitor.visit_concrete_component_b(self)
 end

 def special_method_of_concrete_component_b
  'B'
 end
end

# The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond to
# component classes. The signature of a visiting method allows the visitor to
# identify the exact class of the component that it's dealing with.
class Visitor
 # @abstract
 #
 # @param [ConcreteComponentA] element
 def visit_concrete_component_a(_element)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 #
 # @param [ConcreteComponentB] element
 def visit_concrete_component_b(_element)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which can
# work with all concrete component classes.
#
# You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using it
# with a complex object structure, such as a Composite tree. In this case, it
# might be helpful to store some intermediate state of the algorithm while
# executing visitor's methods over various objects of the structure.
class ConcreteVisitor1 < Visitor
 def visit_concrete_component_a(element)
  puts "#{element.exclusive_method_of_concrete_component_a} + #{self.class}"
 end

 def visit_concrete_component_b(element)
  puts "#{element.special_method_of_concrete_component_b} + #{self.class}"
 end
end

class ConcreteVisitor2 < Visitor
 def visit_concrete_component_a(element)
  puts "#{element.exclusive_method_of_concrete_component_a} + #{self.class}"
 end

 def visit_concrete_component_b(element)
  puts "#{element.special_method_of_concrete_component_b} + #{self.class}"
 end
end

# The client code can run visitor operations over any set of elements without
# figuring out their concrete classes. The accept operation directs a call to
# the appropriate operation in the visitor object.
def client_code(components, visitor)
 # ...
 components.each do |component|
  component.accept(visitor)
 end
 # ...
end

components = [ConcreteComponentA.new, ConcreteComponentB.new]

puts 'The client code works with all visitors via the base Visitor interface:'
visitor1 = ConcreteVisitor1.new
client_code(components, visitor1)

puts 'It allows the same client code to work with different types of visitors:'
visitor2 = ConcreteVisitor2.new
client_code(components, visitor2)

output.txt: Wynik działania

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1
It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Odwiedzający w innych językach

Odwiedzający w języku C# Odwiedzający w języku C++ Odwiedzający w języku Go Odwiedzający w języku Java Odwiedzający w języku PHP Odwiedzający w języku Python Odwiedzający w języku Rust Odwiedzający w języku Swift Odwiedzający w języku TypeScript