Wiosenna WYPRZEDAŻ
Odwiedzający

Odwiedzający w języku C#

Odwiedzający to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający dodawać nowe zachowanie istniejącej hierarchii klas bez zmiany kodu jej klas.

O tym, dlaczego Odwiedzającego nie można po prostu zastąpić przeciążaniem metod, przeczytasz w naszym artykule Odwiedzający i podwójna dyspozycja.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Odwiedzający nie jest zbyt powszechnie stosowany, gdyż jest skomplikowany i ma wąski zakres stosowania.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Odwiedzający ze szczególnym naciskiem na następujące zagadnienia:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Visitor.Conceptual
{
  // The Component interface declares an `accept` method that should take the
  // base visitor interface as an argument.
  public interface IComponent
  {
    void Accept(IVisitor visitor);
  }

  // Each Concrete Component must implement the `Accept` method in such a way
  // that it calls the visitor's method corresponding to the component's
  // class.
  public class ConcreteComponentA : IComponent
  {
    // Note that we're calling `VisitConcreteComponentA`, which matches the
    // current class name. This way we let the visitor know the class of the
    // component it works with.
    public void Accept(IVisitor visitor)
    {
      visitor.VisitConcreteComponentA(this);
    }

    // Concrete Components may have special methods that don't exist in
    // their base class or interface. The Visitor is still able to use these
    // methods since it's aware of the component's concrete class.
    public string ExclusiveMethodOfConcreteComponentA()
    {
      return "A";
    }
  }

  public class ConcreteComponentB : IComponent
  {
    // Same here: VisitConcreteComponentB => ConcreteComponentB
    public void Accept(IVisitor visitor)
    {
      visitor.VisitConcreteComponentB(this);
    }

    public string SpecialMethodOfConcreteComponentB()
    {
      return "B";
    }
  }

  // The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond
  // to component classes. The signature of a visiting method allows the
  // visitor to identify the exact class of the component that it's dealing
  // with.
  public interface IVisitor
  {
    void VisitConcreteComponentA(ConcreteComponentA element);

    void VisitConcreteComponentB(ConcreteComponentB element);
  }

  // Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which
  // can work with all concrete component classes.
  //
  // You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using
  // it with a complex object structure, such as a Composite tree. In this
  // case, it might be helpful to store some intermediate state of the
  // algorithm while executing visitor's methods over various objects of the
  // structure.
  class ConcreteVisitor1 : IVisitor
  {
    public void VisitConcreteComponentA(ConcreteComponentA element)
    {
      Console.WriteLine(element.ExclusiveMethodOfConcreteComponentA() + " + ConcreteVisitor1");
    }

    public void VisitConcreteComponentB(ConcreteComponentB element)
    {
      Console.WriteLine(element.SpecialMethodOfConcreteComponentB() + " + ConcreteVisitor1");
    }
  }

  class ConcreteVisitor2 : IVisitor
  {
    public void VisitConcreteComponentA(ConcreteComponentA element)
    {
      Console.WriteLine(element.ExclusiveMethodOfConcreteComponentA() + " + ConcreteVisitor2");
    }

    public void VisitConcreteComponentB(ConcreteComponentB element)
    {
      Console.WriteLine(element.SpecialMethodOfConcreteComponentB() + " + ConcreteVisitor2");
    }
  }

  public class Client
  {
    // The client code can run visitor operations over any set of elements
    // without figuring out their concrete classes. The accept operation
    // directs a call to the appropriate operation in the visitor object.
    public static void ClientCode(List<IComponent> components, IVisitor visitor)
    {
      foreach (var component in components)
      {
        component.Accept(visitor);
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<IComponent> components = new List<IComponent>
      {
        new ConcreteComponentA(),
        new ConcreteComponentB()
      };

      Console.WriteLine("The client code works with all visitors via the base Visitor interface:");
      var visitor1 = new ConcreteVisitor1();
      Client.ClientCode(components,visitor1);

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("It allows the same client code to work with different types of visitors:");
      var visitor2 = new ConcreteVisitor2();
      Client.ClientCode(components, visitor2);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1

It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Odwiedzający w innych językach

Odwiedzający w języku C++ Odwiedzający w języku Go Odwiedzający w języku Java Odwiedzający w języku PHP Odwiedzający w języku Python Odwiedzający w języku Ruby Odwiedzający w języku Rust Odwiedzający w języku Swift Odwiedzający w języku TypeScript