🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Відвідувач

Visitor Відвідувач Visitor

Відвідувач — це поведінковий патерн, який дозволяє додати нову операцію для цілої ієрархії класів, не змінюючи код цих класів.

Детальніше про те, чому Відвідувач не можна замінити звичайним перевантаженням методів читайте в статті Відвідувач і Double Dispatch.

Детальніше про Відвідувача

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Відвідувач нечасто зустрічається в Java-коді внаслідок своєї складності та особливостей реалізації.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Відвідувач, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Visitor.Structural
{
  interface Component
  {
    void accept(Visitor visitor);
  }

  public class ConcreteComponentA : Component
  {
    public void accept(Visitor visitor)
    {
      visitor.visitConcreteComponentA(this);
    }

    public string exclusiveMethodOfConcreteComponentA()
    {
      return "A";
    }
  }

  public class ConcreteComponentB : Component
  {
    public void accept(Visitor visitor)
    {
      visitor.visitConcreteComponentB(this);
    }

    public string specialMethodOfConcreteComponentB()
    {
      return "B";
    }
  }

  public interface Visitor
  {
    void visitConcreteComponentA(ConcreteComponentA el);

    void visitConcreteComponentB(ConcreteComponentB el);
  }

  class ConcreteVisitor1 : Visitor
  {
    public void visitConcreteComponentA(ConcreteComponentA el)
    {
      Console.Write(el.exclusiveMethodOfConcreteComponentA() + " + ConcreteVisitor1\n");
    }

    public void visitConcreteComponentB(ConcreteComponentB el)
    {
      Console.Write(el.specialMethodOfConcreteComponentB() + " + ConcreteVisitor1\n");
    }
  }

  class ConcreteVisitor2 : Visitor
  {
    public void visitConcreteComponentA(ConcreteComponentA el)
    {
      Console.Write(el.exclusiveMethodOfConcreteComponentA() + " + ConcreteVisitor2\n");
    }

    public void visitConcreteComponentB(ConcreteComponentB el)
    {
      Console.Write(el.specialMethodOfConcreteComponentB() + " + ConcreteVisitor2\n");
    }
  }

  internal class Client
  {
    internal static void ClientCode(List<Component> components, Visitor visitor)
    {
      foreach(var component in components)
      {
        component.accept(visitor);
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Component> components = new List<Component>
      {
        new ConcreteComponentA(),
        new ConcreteComponentB()
      };

      Console.Write("The client code works with all visitors via the base Visitor interface:\n");
      var visitor1 = new ConcreteVisitor1();
      Client.ClientCode(components,visitor1);

      Console.WriteLine();

      Console.Write("It allows the same client code to work with different types of visitors:\n");
      var visitor2 = new ConcreteVisitor2();
      Client.ClientCode(components, visitor2);
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1

It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2