Summer SALE
Відвідувач

Відвідувач на TypeScript

Відвідувач — це поведінковий патерн, який дозволяє додати нову операцію для цілої ієрархії класів, не змінюючи код цих класів.

Детальніше про те, чому Відвідувач не можна замінити звичайним перевантаженням методів читайте в статті Відвідувач і Double Dispatch.

Складність:

Популярність:

Застосування: Відвідувач нечасто зустрічається в TypeScript-коді внаслідок своєї складності та особливостей реалізації.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Відвідувач, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The Component interface declares an `accept` method that should take the base
 * visitor interface as an argument.
 */
interface Component {
  accept(visitor: Visitor): void;
}

/**
 * Each Concrete Component must implement the `accept` method in such a way that
 * it calls the visitor's method corresponding to the component's class.
 */
class ConcreteComponentA implements Component {
  /**
   * Note that we're calling `visitConcreteComponentA`, which matches the
   * current class name. This way we let the visitor know the class of the
   * component it works with.
   */
  public accept(visitor: Visitor): void {
    visitor.visitConcreteComponentA(this);
  }

  /**
   * Concrete Components may have special methods that don't exist in their
   * base class or interface. The Visitor is still able to use these methods
   * since it's aware of the component's concrete class.
   */
  public exclusiveMethodOfConcreteComponentA(): string {
    return 'A';
  }
}

class ConcreteComponentB implements Component {
  /**
   * Same here: visitConcreteComponentB => ConcreteComponentB
   */
  public accept(visitor: Visitor): void {
    visitor.visitConcreteComponentB(this);
  }

  public specialMethodOfConcreteComponentB(): string {
    return 'B';
  }
}

/**
 * The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond to
 * component classes. The signature of a visiting method allows the visitor to
 * identify the exact class of the component that it's dealing with.
 */
interface Visitor {
  visitConcreteComponentA(element: ConcreteComponentA): void;

  visitConcreteComponentB(element: ConcreteComponentB): void;
}

/**
 * Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which can
 * work with all concrete component classes.
 *
 * You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using it
 * with a complex object structure, such as a Composite tree. In this case, it
 * might be helpful to store some intermediate state of the algorithm while
 * executing visitor's methods over various objects of the structure.
 */
class ConcreteVisitor1 implements Visitor {
  public visitConcreteComponentA(element: ConcreteComponentA): void {
    console.log(`${element.exclusiveMethodOfConcreteComponentA()} + ConcreteVisitor1`);
  }

  public visitConcreteComponentB(element: ConcreteComponentB): void {
    console.log(`${element.specialMethodOfConcreteComponentB()} + ConcreteVisitor1`);
  }
}

class ConcreteVisitor2 implements Visitor {
  public visitConcreteComponentA(element: ConcreteComponentA): void {
    console.log(`${element.exclusiveMethodOfConcreteComponentA()} + ConcreteVisitor2`);
  }

  public visitConcreteComponentB(element: ConcreteComponentB): void {
    console.log(`${element.specialMethodOfConcreteComponentB()} + ConcreteVisitor2`);
  }
}

/**
 * The client code can run visitor operations over any set of elements without
 * figuring out their concrete classes. The accept operation directs a call to
 * the appropriate operation in the visitor object.
 */
function clientCode(components: Component[], visitor: Visitor) {
  // ...
  for (const component of components) {
    component.accept(visitor);
  }
  // ...
}

const components = [
  new ConcreteComponentA(),
  new ConcreteComponentB(),
];

console.log('The client code works with all visitors via the base Visitor interface:');
const visitor1 = new ConcreteVisitor1();
clientCode(components, visitor1);
console.log('');

console.log('It allows the same client code to work with different types of visitors:');
const visitor2 = new ConcreteVisitor2();
clientCode(components, visitor2);

Output.txt: Результат виконання

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1

It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Відвідувач іншими мовами програмування

Відвідувач на C# Відвідувач на C++ Відвідувач на Go Відвідувач на Java Відвідувач на PHP Відвідувач на Python Відвідувач на Ruby Відвідувач на Rust Відвідувач на Swift