🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Відвідувач

Відвідувач на Python

Відвідувач — це поведінковий патерн, який дозволяє додати нову операцію для цілої ієрархії класів, не змінюючи код цих класів.

Детальніше про те, чому Відвідувач не можна замінити звичайним перевантаженням методів читайте в статті Відвідувач і Double Dispatch.

Детальніше про Відвідувача

Особливості паттерна на Python

Складність:

Популярність:

Застосування: Відвідувач нечасто зустрічається в Python-коді внаслідок своєї складності та особливостей реалізації.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Відвідувач, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List


class Component(ABC):
  """
  The Component interface declares an `accept` method that should take the
  base visitor interface as an argument.
  """

  @abstractmethod
  def accept(self, visitor: Visitor) -> None:
    pass


class ConcreteComponentA(Component):
  """
  Each Concrete Component must implement the `accept` method in such a way
  that it calls the visitor's method corresponding to the component's
  class.
  """

  def accept(self, visitor: Visitor) -> None:
    """
    Note that we're calling `visitConcreteComponentA`, which matches the
    current class name. This way we let the visitor know the class of the
    component it works with.
    """

    visitor.visit_concrete_component_a(self)

  def exclusive_method_of_concrete_component_a(self) -> str:
    """
    Concrete Components may have special methods that don't exist in
    their base class or interface. The Visitor is still able to use these
    methods since it's aware of the component's concrete class.
    """

    return "A"


class ConcreteComponentB(Component):
  """
  Same here: visitConcreteComponentB => ConcreteComponentB
  """

  def accept(self, visitor: Visitor):
    visitor.visit_concrete_component_b(self)

  def special_method_of_concrete_component_b(self) -> str:
    return "B"


class Visitor(ABC):
  """
  The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond
  to component classes. The signature of a visiting method allows the
  visitor to identify the exact class of the component that it's dealing
  with.
  """

  @abstractmethod
  def visit_concrete_component_a(self, element: ConcreteComponentA) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def visit_concrete_component_b(self, element: ConcreteComponentB) -> None:
    pass


"""
Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which can
work with all concrete component classes.

You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using it
with a complex object structure, such as a Composite tree. In this case, it
might be helpful to store some intermediate state of the algorithm while
executing visitor's methods over various objects of the structure.
"""


class ConcreteVisitor1(Visitor):
  def visit_concrete_component_a(self, element) -> None:
    print(f"{element.exclusive_method_of_concrete_component_a()} + ConcreteVisitor1")

  def visit_concrete_component_b(self, element) -> None:
    print(f"{element.special_method_of_concrete_component_b()} + ConcreteVisitor1")


class ConcreteVisitor2(Visitor):
  def visit_concrete_component_a(self, element) -> None:
    print(f"{element.exclusive_method_of_concrete_component_a()} + ConcreteVisitor2")

  def visit_concrete_component_b(self, element) -> None:
    print(f"{element.special_method_of_concrete_component_b()} + ConcreteVisitor2")


def client_code(components: List[Component], visitor: Visitor) -> None:
  """
  The client code can run visitor operations over any set of elements
  without figuring out their concrete classes. The accept operation directs
  a call to the appropriate operation in the visitor object.
  """

  # ...
  for component in components:
    component.accept(visitor)
  # ...


if __name__ == "__main__":
  components = [ConcreteComponentA(), ConcreteComponentB()]

  print("The client code works with all visitors via the base Visitor interface:")
  visitor1 = ConcreteVisitor1()
  client_code(components, visitor1)

  print("It allows the same client code to work with different types of visitors:")
  visitor2 = ConcreteVisitor2()
  client_code(components, visitor2)

Output.txt: Результат виконання

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1
It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Відвідувач in Other Languages

Відвідувач in Java Відвідувач in C# Відвідувач in PHP Відвідувач in TypeScript