Spring SALE
Odwiedzający

Odwiedzający w języku Python

Odwiedzający to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający dodawać nowe zachowanie istniejącej hierarchii klas bez zmiany kodu jej klas.

O tym, dlaczego Odwiedzającego nie można po prostu zastąpić przeciążaniem metod, przeczytasz w naszym artykule Odwiedzający i podwójna dyspozycja.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Odwiedzający nie jest zbyt powszechnie stosowany, gdyż jest skomplikowany i ma wąski zakres stosowania.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Odwiedzający ze szczególnym naciskiem na następujące zagadnienia:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List


class Component(ABC):
  """
  The Component interface declares an `accept` method that should take the
  base visitor interface as an argument.
  """

  @abstractmethod
  def accept(self, visitor: Visitor) -> None:
    pass


class ConcreteComponentA(Component):
  """
  Each Concrete Component must implement the `accept` method in such a way
  that it calls the visitor's method corresponding to the component's class.
  """

  def accept(self, visitor: Visitor) -> None:
    """
    Note that we're calling `visitConcreteComponentA`, which matches the
    current class name. This way we let the visitor know the class of the
    component it works with.
    """

    visitor.visit_concrete_component_a(self)

  def exclusive_method_of_concrete_component_a(self) -> str:
    """
    Concrete Components may have special methods that don't exist in their
    base class or interface. The Visitor is still able to use these methods
    since it's aware of the component's concrete class.
    """

    return "A"


class ConcreteComponentB(Component):
  """
  Same here: visitConcreteComponentB => ConcreteComponentB
  """

  def accept(self, visitor: Visitor):
    visitor.visit_concrete_component_b(self)

  def special_method_of_concrete_component_b(self) -> str:
    return "B"


class Visitor(ABC):
  """
  The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond to
  component classes. The signature of a visiting method allows the visitor to
  identify the exact class of the component that it's dealing with.
  """

  @abstractmethod
  def visit_concrete_component_a(self, element: ConcreteComponentA) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def visit_concrete_component_b(self, element: ConcreteComponentB) -> None:
    pass


"""
Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which can
work with all concrete component classes.

You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using it with
a complex object structure, such as a Composite tree. In this case, it might be
helpful to store some intermediate state of the algorithm while executing
visitor's methods over various objects of the structure.
"""


class ConcreteVisitor1(Visitor):
  def visit_concrete_component_a(self, element) -> None:
    print(f"{element.exclusive_method_of_concrete_component_a()} + ConcreteVisitor1")

  def visit_concrete_component_b(self, element) -> None:
    print(f"{element.special_method_of_concrete_component_b()} + ConcreteVisitor1")


class ConcreteVisitor2(Visitor):
  def visit_concrete_component_a(self, element) -> None:
    print(f"{element.exclusive_method_of_concrete_component_a()} + ConcreteVisitor2")

  def visit_concrete_component_b(self, element) -> None:
    print(f"{element.special_method_of_concrete_component_b()} + ConcreteVisitor2")


def client_code(components: List[Component], visitor: Visitor) -> None:
  """
  The client code can run visitor operations over any set of elements without
  figuring out their concrete classes. The accept operation directs a call to
  the appropriate operation in the visitor object.
  """

  # ...
  for component in components:
    component.accept(visitor)
  # ...


if __name__ == "__main__":
  components = [ConcreteComponentA(), ConcreteComponentB()]

  print("The client code works with all visitors via the base Visitor interface:")
  visitor1 = ConcreteVisitor1()
  client_code(components, visitor1)

  print("It allows the same client code to work with different types of visitors:")
  visitor2 = ConcreteVisitor2()
  client_code(components, visitor2)

Output.txt: Wynik działania

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1
It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Odwiedzający w innych językach

Odwiedzający w języku C# Odwiedzający w języku C++ Odwiedzający w języku Go Odwiedzający w języku Java Odwiedzający w języku PHP Odwiedzający w języku Ruby Odwiedzający w języku Rust Odwiedzający w języku Swift Odwiedzający w języku TypeScript