Wiosenna WYPRZEDAŻ
Odwiedzający

Odwiedzający w języku C++

Odwiedzający to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający dodawać nowe zachowanie istniejącej hierarchii klas bez zmiany kodu jej klas.

O tym, dlaczego Odwiedzającego nie można po prostu zastąpić przeciążaniem metod, przeczytasz w naszym artykule Odwiedzający i podwójna dyspozycja.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Odwiedzający nie jest zbyt powszechnie stosowany, gdyż jest skomplikowany i ma wąski zakres stosowania.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Odwiedzający ze szczególnym naciskiem na następujące zagadnienia:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Visitor Interface declares a set of visiting methods that correspond to
 * component classes. The signature of a visiting method allows the visitor to
 * identify the exact class of the component that it's dealing with.
 */
class ConcreteComponentA;
class ConcreteComponentB;

class Visitor {
 public:
 virtual void VisitConcreteComponentA(const ConcreteComponentA *element) const = 0;
 virtual void VisitConcreteComponentB(const ConcreteComponentB *element) const = 0;
};

/**
 * The Component interface declares an `accept` method that should take the base
 * visitor interface as an argument.
 */

class Component {
 public:
 virtual ~Component() {}
 virtual void Accept(Visitor *visitor) const = 0;
};

/**
 * Each Concrete Component must implement the `Accept` method in such a way that
 * it calls the visitor's method corresponding to the component's class.
 */
class ConcreteComponentA : public Component {
 /**
  * Note that we're calling `visitConcreteComponentA`, which matches the
  * current class name. This way we let the visitor know the class of the
  * component it works with.
  */
 public:
 void Accept(Visitor *visitor) const override {
  visitor->VisitConcreteComponentA(this);
 }
 /**
  * Concrete Components may have special methods that don't exist in their base
  * class or interface. The Visitor is still able to use these methods since
  * it's aware of the component's concrete class.
  */
 std::string ExclusiveMethodOfConcreteComponentA() const {
  return "A";
 }
};

class ConcreteComponentB : public Component {
 /**
  * Same here: visitConcreteComponentB => ConcreteComponentB
  */
 public:
 void Accept(Visitor *visitor) const override {
  visitor->VisitConcreteComponentB(this);
 }
 std::string SpecialMethodOfConcreteComponentB() const {
  return "B";
 }
};

/**
 * Concrete Visitors implement several versions of the same algorithm, which can
 * work with all concrete component classes.
 *
 * You can experience the biggest benefit of the Visitor pattern when using it
 * with a complex object structure, such as a Composite tree. In this case, it
 * might be helpful to store some intermediate state of the algorithm while
 * executing visitor's methods over various objects of the structure.
 */
class ConcreteVisitor1 : public Visitor {
 public:
 void VisitConcreteComponentA(const ConcreteComponentA *element) const override {
  std::cout << element->ExclusiveMethodOfConcreteComponentA() << " + ConcreteVisitor1\n";
 }

 void VisitConcreteComponentB(const ConcreteComponentB *element) const override {
  std::cout << element->SpecialMethodOfConcreteComponentB() << " + ConcreteVisitor1\n";
 }
};

class ConcreteVisitor2 : public Visitor {
 public:
 void VisitConcreteComponentA(const ConcreteComponentA *element) const override {
  std::cout << element->ExclusiveMethodOfConcreteComponentA() << " + ConcreteVisitor2\n";
 }
 void VisitConcreteComponentB(const ConcreteComponentB *element) const override {
  std::cout << element->SpecialMethodOfConcreteComponentB() << " + ConcreteVisitor2\n";
 }
};
/**
 * The client code can run visitor operations over any set of elements without
 * figuring out their concrete classes. The accept operation directs a call to
 * the appropriate operation in the visitor object.
 */
void ClientCode(std::array<const Component *, 2> components, Visitor *visitor) {
 // ...
 for (const Component *comp : components) {
  comp->Accept(visitor);
 }
 // ...
}

int main() {
 std::array<const Component *, 2> components = {new ConcreteComponentA, new ConcreteComponentB};
 std::cout << "The client code works with all visitors via the base Visitor interface:\n";
 ConcreteVisitor1 *visitor1 = new ConcreteVisitor1;
 ClientCode(components, visitor1);
 std::cout << "\n";
 std::cout << "It allows the same client code to work with different types of visitors:\n";
 ConcreteVisitor2 *visitor2 = new ConcreteVisitor2;
 ClientCode(components, visitor2);

 for (const Component *comp : components) {
  delete comp;
 }
 delete visitor1;
 delete visitor2;

 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

The client code works with all visitors via the base Visitor interface:
A + ConcreteVisitor1
B + ConcreteVisitor1

It allows the same client code to work with different types of visitors:
A + ConcreteVisitor2
B + ConcreteVisitor2

Odwiedzający w innych językach

Odwiedzający w języku C# Odwiedzający w języku Go Odwiedzający w języku Java Odwiedzający w języku PHP Odwiedzający w języku Python Odwiedzający w języku Ruby Odwiedzający w języku Rust Odwiedzający w języku Swift Odwiedzający w języku TypeScript