🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Шаблонний метод

Template Method Шаблонний метод Template Method

Шаблонний метод — це поведінковий патерн, який визначає кістяк алгоритму в суперкласі та змушує підкласи реалізувати конкретні кроки цього алгоритму.

Детальніше про Шаблонний метод

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Шаблонні методи можна зустріти в багатьох бібліотечних класах C#. Розробники створюють їх, щоб дозволити клієнтам легко та швидко розширювати стандартний код за допомогою спадкування.

Ознаки застосування патерну: Клас змушує своїх нащадків реалізувати методи-кроки, але самостійно реалізовує структуру алгоритму.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Шаблонний метод, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.TemplateMethod.Structural
{
  abstract class AbstractClass
  {
    public void templateMethod()
    {
      this.baseOperation1();
      this.requiredOperations1();
      this.baseOperation2();
      this.hook1();
      this.requiredOperation2();
      this.baseOperation3();
      this.hook2();
    }

    protected void baseOperation1()
    {
      Console.Write("AbstractClass says: I am doing the bulk of the work\n");
    }

    protected void baseOperation2()
    {
      Console.Write("AbstractClass says: But I let subclasses override some operations\n");
    }

    protected void baseOperation3()
    {
      Console.Write("AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway\n");
    }

    protected abstract void requiredOperations1();

    protected abstract void requiredOperation2();

    protected virtual void hook1() { }

    protected virtual void hook2() { }
  }

  class ConcreteClass1 : AbstractClass
  {
    protected override void requiredOperations1()
    {
      Console.Write("ConcreteClass1 says: Implemented Operation1\n");
    }

    protected override void requiredOperation2()
    {
      Console.Write("ConcreteClass1 says: Implemented Operation2\n");
    }
  }

  class ConcreteClass2 : AbstractClass
  {
    protected override void requiredOperations1()
    {
      Console.Write("ConcreteClass2 says: Implemented Operation1\n");
    }

    protected override void requiredOperation2()
    {
      Console.Write("ConcreteClass2 says: Implemented Operation2\n");
    }

    protected override void hook1()
    {
      Console.Write("ConcreteClass2 says: Overridden Hook1\n");
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode(AbstractClass ac)
    {
      ac.templateMethod();
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Same client code can work with different subclasses:\n");

      Client.ClientCode(new ConcreteClass1());

      Console.Write("\n");
      Console.Write("Same client code can work with different subclasses:\n");
      Client.ClientCode(new ConcreteClass2());
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass1 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass1 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass2 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass2 says: Overridden Hook1
ConcreteClass2 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway